Norsk operahistorie - Maud Hurums operasangeroversikt

Maud Hurum har skrevet denne brede oversikten over norske operasangere gjennom tidene. Oversikten var tenkt som en del av hennes operabok, og manus til denne boken ble avsluttet i 2001.
Boken er senere redigert og utgitt som Maud Hurums operahistorie : 1749-2000 på Opera forlag, Oslo, i 2008.

Da ble dennne oversikten tatt ut av boken og lagt ut her. Vi har brukt hennes manuskript direkte uten noen form for endringer eller strykninger.

Denne foreliggende sangerversikten vil ikke bli oppdatert da den er en unik kilde til hvordan en person har sett og vurdert sine opplysninger om de operasangerne hun kjente til.
Men vi retter gjerne opp feil som måtte forekomme.

Alle biografiene er ordnet etter etternavn. De fleste bildene som vises, er fra Maud Hurums egen samling. Disse bildene vil bli overdratt til Norsk musikksamling, Nasjonalbiblioteket i Oslo.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

A

ALLUM, Thorleif
AMUNDSEN, Signe
ANDERSEN, Ellen Westberg
ANDERSEN, Terje
(ANDERSEN) SCHWEBACK, Barthold Julius
ANDERSSON URILLA, Irma
ANDRESEN, Ivar F.
ANDRESEN, Theodor
APENES, Sophie
ARNESEN, Bodil
ARNESEN, Conrad
ASSERSON, Beate
 

 

B

BAKKE, Sigrid
BALEAN, Norma
BASILIER, Ida (Magelsen)
BASILIER-FLODIN, Ida
BERCKENHOFF, Mathieu
BERNTSEN, Anne-Lise
BERNTSEN, Jens Elias
BIDENKAP, Gabrielle
BIRKELAND, Helge
BIRKELAND, Torgunn
BISGAARD, Astri Udnæs
BJONER, Ingrid
BJØREID, Bjørg Leerstang
BJØRKØY, Kåre
BOLSTAD, Anne
BOWMAN, NESS, Nancy
BRATBOST, Mikael
BRATZ, Emilie Susanne
BREKKE, Ingeborg Marie
BROWN, Anne
BRUN, Hans Salvesen
BRUNVOLL, Jonas
BRUUN, Svein
BUGGE-HANSEN, Unni
BUNTZ, Bjarne
BYE, Erik
BØHLER, Axel
BØKSLE, Eivind
 

C

CARLSEN, Svein
CARLSEN, Torill
CHRISTENSEN, Birgitte
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

D

DAHL, Anne Margrethe
DAHL, Bergljot SCHODER-DAHL
DAHL, Emma
DAHL, Hallgjerd Benum
DAHLEN, Ragna
DANCUO, Mirjana
DARBOW, Erica
DEHLI, Else
DØVLE, Amalie
 

E

ECKHOFF, Ranveig
EDWARDSEN, Simon
EGEBERG --> HANSEN, Natalie
EIDE NORENA, Kaia
EKEBERG, Kjersti
ELLGEN, Einar
ELSTA, Fanny
ENDREGAARD, Jacob
ENGELSVIKEN, Henrik
ERIKSEN, Arild
ERIKSEN, Jostein
ERIKSEN, Olav
ERIKSEN, Torill
 

F

FAGERLAND, Tor
FIANE --> ISOLF, Knut
FJELDHUS, Asta
FJORD-THUE, Hildur
FLAGSTAD, Karen-Marie
FLAGSTAD, Kirsten
FOSS, Ragna Johanne (Waage)
FREMMERLID, Magne
FREMSTAD, Olive
FRISELL, Kari
FROSTMANN, Egil
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

G

GATHE, Heddy
GILHUUS, Ivar
GILJE, Tor
GJERSØE, Hedvig Solberg
GJEVANG, Anne
GLENNE, Hans
GRIEG, Sofie Bull (Øvrevik)
GRUE, Torben
GRUNDT, Odd
GRØNN, Arild Storm
GRØNNEBERG, Per
GRAARUD, Gunnar
GULBRANSON, Ellen
GULBRANSON, Hans
GULOWSEN, Lona (baronesse av Gyldenkrone)
GUNDERSEN, Randi Brandt
GUNN, Gunnar
GUSTAVSON, Eva
 

H

HAGLUND, Doris Elise
HAGMAN, Carl
HALVORSEN, Haldis
HAMNØY, Kari
HANSEN, Kaia Eide NORENA
HANSEN, Lalla Wiborg Scott
HANSEN, Lillian Polychron
HANSEN, Natalie Egeberg
HANSEN, Svanhild Helland
HANSEN-URSIN, Clara
HANSLI, Asbjørn
HANSON (HVOSLEF), Agnes
HANSSEN, Carl Severin
HANSSEN, Vessa
HAUGAN, Bjørn
HAUGLAND, Aage
HAVRØY, Frank
HAXTHOV, Eva
HEDEMARK, Hans Ingi
HEGERT TIBELL, Anna
HEGGEN, Almar
HEIDE, Henriette
HEIGRE, Rita
HELLELAND, Arild
HELLESNES-HUKVARI, Astrid
HELSETH, Randi
HENDRIKSEN, Arne
HERSETH, Astrid
HERSETH, Erik
HERSETH, Romana Manzini
HIRSTI, Marianne
HOFF, Sigurd
HOLMBOE-SCHENSTRÖM, Wilhelmine
HOLMEN, Åse
HOLMSEN, Karen
HUGAAS, Ketil
HULTGREN, Clara
HUMMELSUND, Svanhild Saure
HURUM, Maud
HVIID, Mimi
HVOSLEF, Agnes HANSON
HØISÆTER, Hege
HØISETH, Kolbjørn
HAAVIK, Turid Nordahl
 

I

ISENE, Marit
ISENE, Ola
ISOLF, Knut
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

J

JARLSET, Engelhardt
JOHANSEN, Karl
JOHANSEN, Ronnie
JOHNSEN, Gunnar
JOHNSEN, Waldemar
JULSRUD, Mona
JUSTVIK, Jens Olai
JORDAN --> SPERATI , Lulli
 

K

KARLSEN, Turid
KALSETH SZTERENYI, Astri
KJELLEVOLD, Gro Bente
KLAUSBERGER, Frøydis (tom)
KLAVENESS, Peter
KLOED, Wilhelm Cappelen
KNUTSEN, Dagny Constanse
KOLDERUP, Amunda
KOSMO, Ingebjørg
KRIEBEL-VANZO, Anna
KRINGLEBOTH, Solveig
KRISTIANSEN, Ole Jørgen
KROGH, Erling
KROGH, Georg
KROGH, Yngvar
SANDVIK KRISTENSEN, Ingeborg
KRUSE, Tone
(Kvandal) LUND, Lilleba
KAAS, Reidar
 

L

LAGREID, Eva (Gustavson)
LAMMERS, Thorvald
LANGAARD, Borghild
LARSEN, Erling
LARSEN, Pirkko-Liisa
LARSSEN, Eva Tørklep
LAUENBORG, Hjørdis
LECH-HANSSEN, Gerhard
LEIDLAND, Hilde
LEINE, Tanja
LIE, Tom-Erik
LIE-HANSEN, Bjørn
LINDHJEM,Thorbjørn
LINDTNER NÆSS, Randi
LINGE, Ruth
LOBSTEIN, Aagot Andersen
LOUS, Astrid
LUND, Alma (Wickstrøm)
LUND, (Einar) Bjarne
LUND, Else Marie
LUND (Kvandal), Lilleba
LYKSETH, Magna (Skogmann Schjerven)
LØVBERG, Aase Nordmo
LØVAAS, Kari
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

M

MADSEN, (Jacobine) Ina
MAGELSEN, BASILIER, Ida
MAGNUSSON, John
MANTOR, Ingjerd Oda
MARCUSSEN, Bente
MJELVA, Gunvor
MOE; Knut Jørgen
MOE, Olefine
MOE, Trond Halstein
MOEN, Anne-Helen
MONRAD, Cally
MØLLER, Dagmar Henriette
 

N

NEERGAARD, John
NERDRUM, Sonja
NESS, Nancy
NORDBERG-SCHULTZ, Elizabeth
NORDGREEN, Teddy
NORDSJØ, Egil
NORENA, Kaia Eide
NYBORG, Anne
NÆSS, Randi Lindtner
 

O

OLSEN, Frode
OSELIO, Gina
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

P

PETTERSEN, Siff
PRYTZ, Eva
PAASCHE, Anna
 

Q

 

R

RAJDL, Maria
RASMUSSEN, Kari
RINGDAL, Jartrud
RODE, Halfdan
ROKKONES, Sunny
ROSTIN, Valentine
RUGTVEDT, Unni
RULLESTAD, Pål
RUSTAD, Kristin Høiseth
RUUD, Thomas
RYAN, Olav
RØNNING, Helge
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

S

SAGBRÅTEN, Svein Erik
SANDVE, Kjell Magnus
SANDVIK Kristensen, Ingeborg
SCHODER-DAHL, Bergljot
SCHOU, Grete
SCHWEBACK, Barthold Julius (Egt. Andersen)
SCHØNNING, Soffi
SEM, Arne van Erpekum
SEMMINGSEN, Tuva
SINDING-LARSEN, Øystein
SINGER, Ida Theresia
SKARSETH, Dagny
SKAUG, Erna
SKOGMANN SCHJERVEN --> LYKSETH, Magna
SKOTT-HANSEN, Lalla Wiborg --> Elisa WIBORG
SKOUGAARD, Lorentz Severin
SKRAM, Knut
SMID --> RINGDAL, Jartrud
SMITH, Ruth Stephanson
SOHLBERG, Thorleif
SOLHEIM, Eva
SPARBO, Njål
SPERATI, Lulli
STABELL, Carsten Harboe
STEEN, Harald
STEEN, Randi Heide
STEEN, Signe Heide
STEINARSON, Johanna
STENE, Randi
STENSVOLD, Terje
STORM, Katinka
STRUVE, Carl
STAAHLEN, Torhild
SVEEN, Hilde Haraldsen
SVENDSEN --> ROSTIN, Valentine
SZTERENYI, Astri Kalseth
SZTERENYI, Joseph
SØDAL, Jan
SØRENSEN, Ragnhild Heiland
 

T

TALÉN, Bjørn
TALLE, Tøge
TEBORG, Christine
TENNFJORD, Oddbjørn
THALLAUG, Edith
THEISEN, Kristin
THOMSEN, Borghild
THORSEN, Mimi
THORSEN, Stein Arild
TIBELL, Anna (Hegert)
TJØNN, Hege Gustava
TORSELL, Astrid
TORSELL, Margit
TORSELL, se MOE, Olefine
TVETEN, Vesla
 

U

ULFUNG, Ragnar
URILLA, Irma (Andersson)
URSIN --> HANSEN, Clara
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

V

VEDENE, Eyvind
VEGE, Ørnulf
VOLLESTAD, Per
 

W

WARENSKIOLD, Dorothy
WEIDAHL, Hilde Nora
WESTVANG, Albert
WIBORG, Elisa
WIESE, Camilla
WILSKOW, Gerda (Sand)
WITTRUP, Dagmar
WOLF-SCHØLLER, Sigrid
WOLLEBÆK, Agnes
WOLSTAD, Odd
WAAGE --> FOSS, Ragna Johanne
 

X

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

Y

Z

 

Æ

 

Ø

ØIEN, Ulf
ØRNER, Carsten
ØRNER, Inga
ØSTVIG, Karl Aagaard
ØSTVIG, Lillemari
ØSTVIG -->RAJDL, Maria
ØVERLAND, Hildur
ØVREBØ, Linda
ØVREVIK --> GRIEG, Sofie Bull
 

Å

AABYE, Liliana
AAMBØ, Marit Osnes
AAS (OSELIO), Gina
 

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

 

Denne oversikten ble laget av Maud Hurum i 2001. Den er en dokumentasjon av hvordan hun den gang hadde arbeidet med innsamlingen.
Oversikten vil ikke bli oppdatert, men faktafeil retter vi gjerne.

 


Tilbake til NORGES MUSIKKHISTORIE

 

 


 

Kontaktperson: Arvid Vollsnes.

 


 

Oppdatert 08.12.2006 av AOV
Publisert 18. mars 2010 14:05 - Sist endret 1. mars 2021 13:07