English version of this page

Sikrer HF nye millioner til historisk forskning på musikk

Catherine Bradley får midler av EU for å følge et musikalsk øyeblikk gjennom 500 år.

Bilde av Catherine Bradley

Catherine Bradley har mottatt ERC Consolidator Grant for sitt forskningsprosjekt om musikalsk kreativitet i Europa i perioden år 1000 til år 1500. Foto: OIaf Christensen.

«La oss prise herren», synger kristne mot slutten av gudstjenesten. I europeisk kristendom har denne strofen, som på latin lyder «Benedicamus Domino», vært en gjenganger i mange hundre år. Nå skal musikkforsker Catherine Bradley studere betydningen av øyeblikket hvor strofen synges.

– Jeg er veldig glad for å få to millioner euro til forskningsprosjektet mitt. Med disse skal jeg bygge et forskningsteam for musikkultur før år 1500 her på Universitetet i Oslo, sier Bradley, som er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap.

Det er sterk konkurranse om ERC Consolidator Grants, men til slutt bestemte Det europeiske forskningsrådet (ERC) seg altså for å gi Bradleys prosjekt BENEDICAMUS omtrent 20 millioner norske kroner.

Fra kirkemusikk til julesang

Rundt år 1000 sang kirkekor et utvalg sanger i løpet av gudstjenesten. Mot slutten av dagen sang de alltid «Benedicamus Domino», men de valgte selv til hvilken melodi. Dette var en viktig kreativ frihet for sangerne.

Dette øyeblikket mot slutten av gudstjenesten ble siden helt sentralt for kreativ komposisjon av flerstemt sang. Flere lot seg inspirere, og i årene som fulgte fant strofen veien ut av det seriøse kirkerommet til folkelige viser og julesanger.

– Studien utforsker hvordan og hvorfor nettopp dette sangøyeblikket var i sentrum for musikalsk og poetisk kreativitet over hele Europa i perioden fra år 1000 til år 1500. Dette gjaldt ikke bare i hellige sammenhenger, men også sekulære, sier Bradley.

Innovativ metode gir nye svar om komposisjon

– I stedet for å ta utgangspunkt i en komponist, en sjanger eller et sted, starter vi forskningen med ett musikalsk element. Vi vil krysse både historiske og faglige grenser, og håper at vi vil oppdage noe helt nytt, fortsetter hun.

Måten middelalderens kirkesangere eksperimenterte med Benedicamus Domino på er relevant for å forstå hvordan musikk blir til i dag, og det er dette BENEDICAMUS-prosjektet skal belyse.

– Vi skal undersøke hvordan Benedicamus Domino ble en katalysator for de musikalske og poetiske teknikkene som oppsto i middelalderen og renessansen, og som fortsatt brukes i dag, sier hun.

Dokumentasjon av et halvt årtusen med musikalsk og rituell aktivitet, utgjør sammen med hundrevis av komposisjoner, tekster og manuskripter, kildene. De gir et overordnet europeisk perspektiv på musikalske og poetiske sjangre som ikke har vært studert sammen tidligere.

Stort for Det humanistiske fakultet

– Det er utrolig hyggelig at Catherine Bradley har fått støtte til prosjektet BENEDICAMUS, sier en fornøyd dekan ved Det humanistiske fakultet, Frode Helland.

– Tidligmusikk er et emne som ikke alltid får samme oppmerksomhet som mer moderne og tidsriktige emner, og vi er glad for at fakultetets forskere når fram med slike prosjekter.

Helland forklarer at ERC-tildelinger er viktige for HF fordi de bidrar til instituttenes økonomi.

– Men også fordi de viser at vi når opp i internasjonal konkurranse – på arenaer hvor kun kvalitet og dristighet teller, sier han.

Blant de yngste til å motta prestisjefylte forskningsmidler

Bradley er den sjette forskeren fra Det humanistiske fakultet som mottar forskningsmidler fra Det europeiske forskningsrådet på bare tre år. Disse går til såkalte starting grants for unge forskere og consolidator grants til mer erfarne forskere. BENEDICAMUS mottar consolidator grant som andre prosjekt ved fakultetet.

­– Tildelingen gjør det mulig å bygge opp et skandinavisk miljø for forskning på middelalder- og renessansekultur her ved Universitetet i Oslo, understreker Catherine Bradley.

ERC vektla særlig forskningsprosjektets originalitet, og trakk frem kjønnsperspektivet som positivt. Panelet påpekte også Bradleys imponerende meritter som internasjonal forsker. Kravet for å motta consolidator grant er blant annet syv års erfaring etter fullført doktorgrad, og de fleste vinnerne har passert 40. Med sine 34 år er Bradley dermed en av de yngste til å motta denne typen forskningsmidler.


Catherine Bradley (f.1985) er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, UiO. Hun har doktorgrad fra Universitet i Cambridge og har siden innehatt stillinger som postdoktor ved Universitetet i Oxford, førstelektor ved State University of New York at Stony Brook, og EURIAS fellow ved Institute of Advanced Study i Paris.

Hennes nyeste utgivelse Polyphony in Medieval Paris: The Art of Composing with Plainchant (Cambridge University Press, 2018) mottok nylig Early Music Award of the American Musicological Society.


BENEDICAMUS mottar 1 990 952 Euro fra Det europeiske forskningsrådet. Forskningsprosjektet vil pågå i fem år, og Catherine Bradley skal rekruttere to postdoktorer i fireårige stillinger, to doktorgradstipendiater og en forskningsassistent.


Les mer om Catherine Bradleys forskning:

Les om andre ERC-støttede forskningsprosjekter ved HF:

Av Mari Lilleslåtten
Publisert 10. des. 2019 12:19 - Sist endret 22. aug. 2022 10:29