English version of this page

Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

  • Seks møter i året, tre i hvert semester.
  • Sakskart publiseres cirka en uke før møtet.
  • Protokoller legges ut fortløpende etter møtene.
  • Alle sakspapirer er på norsk.
  • Møtene i gjennomføres på norsk, men de som ønsker å snakke engelsk, kan gjøre det.

Medlemmer

Fakultetsstyret har elleve medlemmer og ledes av dekanen.

Styrets rolle og mandat

  • Fakultetets øverste organ
  • Ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten

Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger – TUV

  • Tilsettingssaker behandles i et eget utvalg av styret, Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).