Personer med emneord «Norsk språk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Olaf Almenningen Almenningen, Olaf +47-22854392 olaf.almenningen@iln.uio.no Norsk språk, Redaktør, Språkhistorie, Leksikografi, Sosiolingvistikk
Bilde av Anne Renette Askeland Askeland, Anne Renette Overingeniør +47-22858030 a.r.askeland@inl.uio.no Språkteknologi, Norsk språk, Språkvitenskap, Nordisk språk
Bilde av Ruth E Vatvedt Fjeld Fjeld, Ruth E Vatvedt Professor +47-22854385 +47-90564594 r.e.v.fjeld@iln.uio.no Nordisk språk, Banning, Kvinnespråk, Norsk språk, Leksikografi
Bilde av Jan Terje Faarlund Faarlund, Jan Terje Professor emeritus 47828001 j.t.faarlund@iln.uio.no Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Norsk språk, Indianarspråk
Bilde av Frode Hermundsgård Hermundsgård, Frode Førsteamanuensis +47 22857688 frode.hermundsgard@iln.uio.no Norsk språk, Språklæring, Film, Nordisk litteratur, Kaukasus
Bilde av Lasse Morten Johannesen Johannesen, Lasse Morten Universitetslektor +4722857242 l.m.johannesen@iln.uio.no Nordisk litteratur, Språklæring, Norsk språk
Bilde av Kristoffer Kruken Kruken, Kristoffer Professor +47-22854798 kristoffer.kruken@iln.uio.no Navnegransking, Norsk språk
Bilde av Helge Lødrup Lødrup, Helge Professor +47-22854831 helge.lodrup@iln.uio.no Syntaks, Lingvistikk, Grammatikk, Språkvitenskap, Norsk språk
Bilde av Signe Laake Laake, Signe Stipendiat +47-22854876 signe.laake@ilos.uio.no Norrønt, Dialekter, Norsk språk, Språkvitenskap, Syntaks, Språkhistorie, Korpus
Bilde av Anders Nøklestad Nøklestad, Anders Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Humanistisk informatikk, Lingvistikk, Norsk språk, Språkteknologi, Korpus, Internett
Bilde av Elisabeth Selj Selj, Elisabeth Dosent 22854289 91325720 elisabeth.selj@iln.uio.no Skriving, Norsk språk, Språklæring, Skolen, Andrespråkspedagogikk
Bilde av Arne Torp Torp, Arne Professor emeritus 99308790 99308790 arne.torp@iln.uio.no Språkhistorie, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Skandinaviske dialektar, Norskfaget, Nordisk språk, Språkvitenskap
Bilde av Lars Sigurdsson Vikør Vikør, Lars Sigurdsson professor (hovudredaktør) - Norsk Ordbok 2014 +47 22 85 43 29 l.s.vikor@iln.uio.no Leksikografi, Norsk språk, Nordgermanske språk, Nynorsk, Språkplanlegging, Språkhistorie, Indonesisk
Vinje, Finn-Erik Professor emeritus +47 22856764 Privat +47 67121113 Mobil +47 91384098 913 84 098 f.e.vinje@iln.uio.no Norsk språk