English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 2

Publisert 8. juni 2015 11:36

Birgitta av Sverige var den første kvinnen som fikk sine guddommelige visjoner godkjent av paven. Hva var det hun hadde sett? Maria Husabø Oen har undersøkt hva en visjon var forstått å være i senmiddelalderen.

Publisert 5. mai 2015 16:30

Design er ikke bare formgivning. Design kan drepe, og design kan bringe verden framover. I historien om design fins visjoner om en mer bærekraftig framtid. Nå graves visjonene fram.

Publisert 28. juni 2013 10:18

Dioskoros fra Afrodito var antikkens siste poet. Trolig drev han også forretninger med et kloster. Det vitner et brev fra 500-tallet om. Papyrusteksten tilhører Universitetsbiblioteket i Oslo.

Publisert 9. mai 2012 15:31

- Da budgivingen stanset på nesten 120 millioner dollar, ble radiostasjonenes sendinger i Boston, min hjemby, avbrutt for å kunngjøre nyheten, forteller Munch-forsker Patricia Berman.

Publisert 7. mars 2012 15:33

De førsokratiske filosofene var mer vitenskapsmenn enn filosofer. Og en av dem var inne på noe som kan minne om evolusjonslæren, ifølge filosof Atle Sperre Hermansen.

Publisert 3. feb. 2012 15:15

- Stillhet og ulike former for lyd til levende bilder kan skape nye måter å lytte på, sier Tina Rigby Hanssen, som har undersøkt bruken av lyd i nyere film og videokunst.

Publisert 16. jan. 2012 16:20

De beste brødene bakes på erfaring, ikke etter oppskrift. Det samme gjelder for hvordan man skal bli et godt menneske, mener stipendiat Heine A. Holmen.

Publisert 29. nov. 2011 12:30

Konferansen «Technologies of Memory» undersøker minnefunksjonen til nye medieteknologier, fra tidlig videokunst til medieringen av 22. juli.

Publisert 23. apr. 2011 21:39

Dersom bevisstheten er et resultat av fysisk og kjemiske prosesser i hjernen – kan vi da være moralsk ansvarlige for våre handlinger? Det er et av spørsmålene som stilles på utstillingen Mind gap på Norsk teknisk museum.