English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved IKOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Oslo Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

HEI: Kulturarv ved UiO

Heritage Experience Initiative (HEI), skal eksperimentere med nye læringsmodeller og utvikle kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn.

Senter for museumsstudier

Senteret forsker på museer og kunnskapshistorie, museer og identitetspolitikk og hvordan museer konstituerer og forvalter kultur og natur. 

Senter for islam- og midtøstenstudier

Senteret er et tverrfaglig samarbeid for å forstå utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika. 

Kinesisk-norsk senter for studier av samfunn og miljø

SINORSE koordinerer og initierer forskning og undervisning om samfunn og miljø. 

Forskningsarrangementer

i dag mai
University of Oslo, Faculty of Humanities.
i dag mai
20 mai
University of Oslo, Faculty of Humanities.