English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved IKOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Oslo Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

HEI: Kulturarv ved UiO

Heritage Experience Initiative (HEI), skal eksperimentere med nye læringsmodeller og utvikle kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn.