Helge Jordheim

Bilde av Helge Jordheim
English version of this page
Telefon +47 22856904
Rom PAM 440
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO P. A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Akademiske interesser

Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en rekke bøker om 1700-tallets idé- og kulturhistorie, samt om begrepshistorie og filologi. Noen av av hans nyeste utgivelser er Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines (redigert sammen med Erling Sandmo) som sporer fremveksten av verden i form av flerfoldige representasjoner, praksiser og erfaringer fra antikken frem til i dag (Berghan Books, 2018), og Universal History and the Making of the Global (redigert sammen med Hall Bjørnstad and Anne Régent-Susini) som sporer utviklingen av universalhistorie fra den sene middelalderen frem til det tidlige 1800-tallet. I 2015 redigerte han Civilizing Emotions sammen med Margit Pernau. Boken er en globalhistorisk studie av sivilitets- og sivilisasjonsbegrepet, og er skrevet sammen med et internasjonalt team av forskere (Oxford University Press, 2015).

Det siste tiåret har han gitt ut flere artikler i History & Theory og History of the Present hvor han utvikler måter å tenke om tid på i flertall. For øyeblikket arbeider han med en bok om tidens kulturhistorie på 1600- og 1700-tallet.

Bakgrunn

Jordheim tok mastergraden sin ved det Germanistiske Institutt ved Universitetet i Oslo i 1997. Han gikk videre til å fullføre doktorgraden sin i 2006 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO. For avhandlingen mottok han Hans Majestet Kongens gullmedalje. En omarbeidet versjon av avhandlingen ble senere gitt ut i bokform med tittelen Der Staatsroman im Werk Wielands und Jean Pauls (Niemeyer: Tübingen, 2007).

Mellom 2010 og 2015 ledet han det tverrfaglige forskningsprogrammet KULTRANS. Prosjektet var betydningsfullt i den forstand at det etterstrebet å produsere innovativ forskning ved å rekruttere forskere fra flere forskjellige disipliner, samt fremme en ny generasjon av forskere som kunne navigere på tvers av disiplinære skillelinjer. I 2014 tok han på seg rollen som forskningsleder for det NFR-finansierte prosjektet Synkroniseringen av verden som varte frem til 2018. Prosjektet presterte å utvikle nyskapende idéer innenfor teorien om flertallige temporaliteter. Dette arbeidet banet vei for et nytt prosjekt hvor Jordheim også besitter rollen som forskningsleder; Livstider: en naturhistorie for samtiden, som ble tildelt Toppforsk-midler i 2018 og skal fortsette til 2023. Livstider tilbrakte sitt første år på Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) i form av prosjektet In Sync.

Undervisning

Siden starten av hans karriere har han undervist emner innenfor en rekke forskjellige felter. Mellom 1997 og 2008 underviste han emner i tysk, europeisk og verdenslitteratur ved UiO. Etter han ble professor i kulturhistorie ved Universitet i Oslo i 2012 har han undervist emner som omhandler europeisk kulturhistorie fra 1700-tallet, kollektiv erindring, tidens kulturhistorie, samt emner om teori og metode. I 2015-2106, under et forskningsopphold ved New York University, underviste han emnene “Conceptualizing the World” (sammen med Clifford Siskin) og “The Cultural History of Time.” Siden 2016 har han ledet doktorgradsprogrammet på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO og arrangert eller undervist 6-7 PhD-seminarer årlig.

Helge Jordheim har i tillegg vært gjesteforsker på flere internasjonale institutter, som for eksempel Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (2008-2009), Göteborgs Universitet (2010-2011) og Centre de recherches politiques Raymond Aron (våren 2012). Han er også professor II ved Institutt for språk og litteratur ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet.

 

(Photo: Camilla Kottum Elmar)

Emneord: Kulturhistorie, Globalhistorie
Publisert 17. okt. 2013 10:13 - Sist endret 29. juni 2020 12:56