Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Se egen oversikt over avlagte doktorgrader ved Det humanistiske fakultet frem til og med juni 2010.

Kommende disputaser

Tid og sted: 24. aug. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Ylva Frøjd ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): "Hvem bryr seg?" Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell.