Disputaser

Kommende disputaser

Doktorgradskandidat Bianca Patria
Tid og sted: 21. mai 2021 13:15, Zoom

Master Bianca Patria ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Kenning Variation and Lexical Selection in Early Skaldic Verse for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: person, panne, hode, hake, øyenbryn.
Tid og sted: 4. juni 2021 13:15, Zoom

Master Nicolai Egjar Engesland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Auraicept na nÉces: A Diachronic Study. With an Edition from the Book of Uí Mhaine for graden philosophiae doctor (ph.d.).