Styremedlemmer

Det sittende styret er valgt for perioden desember 2015 ut 2016.

Medlemmer Varamedlemmer
Andreas Sveen Instituttleder, instituttsstyrets leder. Fast representant    
Oddrun Grønvik Representant for fast vitenskapelige ansatte Liv Andlem Harnæs 1. vara for fast vitenskapelige ansatte
Hans-Olav Enger Representant for fast vitenskapelige ansatte   2. vara for fast vitenskapelige ansatte
Jon Gunnar Jørgensen Representant for fast vitenskapelige ansatte   3. vara for fast vitenskapelige ansatte
Britt-Marie Forsudd Representant for teknisk-administrative ansatte   1. vara for teknisk-administrative ansatte
Pernille Hansen Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Elise Kleivane 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
    Jens-Morten Hanssen 2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Andrea Myklebust Huus Studentrepresentant Michael Sverre Horn Zaar       1. vara for studentrepresentant
Joakim Tjøstheim Studentrepresentant Ida Keihl Olsen    2. vara for studentrepresentant
Hans Petter Løvold Ekstern representant Ingrid Ugelvik Vara for ekstern representant

 

Publisert 1. feb. 2017 13:02 - Sist endret 17. aug. 2020 10:40