Styremedlemmer

Det sittende styret er valgt for perioden 2021–2024.

Medlemmer Varamedlemmer
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Instituttleder, instituttsstyrets leder. Fast representant

Elise Kleivane


Åshild Næss

Undervisningsleder, instituttleders stedfortreder


Forskningsleder, instituttleders stedfortreder

Toril Opsahl Representant for fast vitenskapelige ansatte Johan Tønnesson 1. vara for fast vitenskapelige ansatte
Sverre Stausland Johnsen Representant for fast vitenskapelige ansatte Haley De Korne 2. vara for fast vitenskapelige ansatte
Hans Kristian Rustad Representant for fast vitenskapelige ansatte Guro Busterud 3. vara for fast vitenskapelige ansatte
Mari Camilla Risdal Otnes Representant for teknisk-administrative ansatte Kathrine Kjellmann Brachel 1. vara for teknisk-administrative ansatte
Eirik Tengesdal Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Hilde Alice Bliksrud 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
    Johan Bollaert 2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Anne Oortwijn Studentrepresentant Frida Gregersen 1. vara for studentrepresentant

Joachim Tallaksen

Studentrepresentant Martin Jacobsen 2. vara for studentrepresentant
Hege Stensrud Høsøien Ekstern representant Håkon Harket Vara for ekstern representant
Publisert 28. nov. 2011 09:52 - Sist endret 24. juni 2021 14:57