Styremedlemmer

Det sittende styret er valgt for perioden 2017–2020.

Medlemmer Varamedlemmer
Piotr Garbacz Instituttleder, instituttsstyrets leder. Fast representant Annely Tomson Undervisningsleder, instituttleders stedfortreder
Unn Røyneland Representant for fast vitenskapelige ansatte Åshild Næss 1. vara for fast vitenskapelige ansatte
Ståle Dingstad Representant for fast vitenskapelige ansatte   2. vara for fast vitenskapelige ansatte
Jon Gunnar Jørgensen Representant for fast vitenskapelige ansatte   3. vara for fast vitenskapelige ansatte
Morten Hvaal Stenberg Representant for teknisk-administrative ansatte Britt-Marie Forsudd 1. vara for teknisk-administrative ansatte
Pernille Hansen Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Kristin Torjesen Marti 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Henrik Torgersen Studentrepresentant   1. vara for studentrepresentant
Marit Bjørndal Studentrepresentant   2. vara for studentrepresentant
Guro Sibeko Ekstern representant Arne Martinus Lindstad Vara for ekstern representant
Publisert 28. nov. 2011 09:52 - Sist endret 19. juni 2019 10:24