Styremedlemmer

Det sittende styret er valgt for perioden 2017–2020.

Medlemmer Varamedlemmer
Piotr Garbacz

Instituttleder, instituttsstyrets leder. Fast representant

Annely Tomson


Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Undervisningsleder, instituttleders stedfortreder


Forskningsleder, instituttleders stedfortreder

Unn Røyneland Representant for fast vitenskapelige ansatte Åshild Næss 1. vara for fast vitenskapelige ansatte
Ståle Dingstad Representant for fast vitenskapelige ansatte   2. vara for fast vitenskapelige ansatte
Jon Gunnar Jørgensen Representant for fast vitenskapelige ansatte   3. vara for fast vitenskapelige ansatte
Morten Hvaal Stenberg Representant for teknisk-administrative ansatte Britt-Marie Forsudd 1. vara for teknisk-administrative ansatte
Kristin Torjesen Marti Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Jessica Pedersen Belisle Hansen 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Henrik Torgersen Studentrepresentant Marit Bjørndal 1. vara for studentrepresentant
Anne Gisvold Studentrepresentant Lena Singh 2. vara for studentrepresentant
Guro Sibeko Ekstern representant Arne Martinus Lindstad Vara for ekstern representant
Publisert 28. nov. 2011 09:52 - Sist endret 4. feb. 2020 10:00