Innkalling til instituttstyremøte 10. februar 2014

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 10. februar kl. 12.15 – 14.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokoll

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 10. Februar 2014:
............... og ..............
 

Orienteringssaker

O-SAK 2   Referat fra instituttstyremøte 9.12.2013

Saksdokumenter: Referat fra instituttstyremøtet 9. desember 2013

O-SAK 3   Instituttstyrerepresentanter for midlertidig vitenskapelige ansatte i 2014 og studenter i vårsemesteret 2014

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 3. februar 2014

O-SAK 4   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 5   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 6   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 7   Informasjon om viktige saker for instituttet i 2014

Muntlig orientering

 

Ordinære saker

V-SAK 2   Årsregnskap for ILN og underliggende sentre 2013

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar årsregnskapet for ILN og underliggende sentre for 2013

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 03.02.14

Ledelseskommentar for tredje tertial 2013

Artsbasert rapport ILN inkludert MultiLing og Ibsen desember 2013

Artsbasert rapport ILN basis (ekskl. Ibsen og MultiLing) desember 2013

Artsbasert rapport basis MultiLing desember 2013

Artsbasert rapport basis Senter for Ibsen-studier desember 2013

Tiltaksrapport ILN basis (ekskl. Ibsen og MultiLing) desember 2013

Tiltaksrapport MultiLing basis desember 2013

Tiltaksrapport Senter for Ibsen-studier basis desember 2013

Prosjektrapport ILN (inkl. Ibsen og MultiLing) desember 2013

 

V-SAK 3   Budsjett 2014 og langtidsbudsjett for MultiLing

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2014 og langtidsbudsjett for MultiLing

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 04.02.14

MultiLing budsjett 2014

MultiLing langtidsbudsjett

 

Til behandling i lukket møte

V-SAK 4   Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap

D-SAK 1   Eventuelt

 

Publisert 5. feb. 2014 14:53 - Sist endret 3. juni 2014 14:17