Innkalling 2016

Sist endret 7. mars 2016 18:05 av Jan Halvor Undlien

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 14. mars kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Sist endret 12. apr. 2016 18:18 av Jan Halvor Undlien

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 18. april kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Sist endret 12. sep. 2016 13:27 av Jan Halvor Undlien

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 19. september kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Sist endret 13. des. 2016 13:26 av Camilla Marie Chausse

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 24. oktober kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Sist endret 13. okt. 2016 14:41 av akkjeser@uio.no

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 30. mai kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Sist endret 30. nov. 2016 10:24 av toreog@uio.no

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 5. desember kl. 12.15–15.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Sist endret 3. feb. 2016 10:48 av Jan Halvor Undlien

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 8. februar kl. 12.15 – 15.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Sist endret 17. okt. 2016 21:14 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 17. okt. 2016 21:17 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 28. nov. 2016 13:34 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 28. nov. 2016 13:34 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 28. nov. 2016 13:34 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 28. nov. 2016 13:33 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 1. feb. 2016 18:40 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 1. feb. 2016 18:40 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 1. feb. 2016 18:40 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 1. feb. 2016 18:40 av Jan Halvor Undlien