Protokoll 2014

Sist endret 23. juni 2014 14:07 av annest@uio.no

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte under behandling av V-SAK 4- Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap)

 

Stedfortredende instituttleder: Andreas  Sveen (trådte inn under behandling av V-SAK 4- Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap)

 

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger (fratrådte under behandling av V-SAK 4- Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap), Ellen Hellebostad Toft (vara for Oddrun Grønvik), Sten-Olof Ullström

 

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Haug Bordal

 

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

 

Representant for studentene: Jana Aleksic, Oda Røste Odden

 

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

 

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder

Fra MultiLing: Elizabeth Lanza, senterleder (fratrådte under V-SAK 4)

Sist endret 11. juni 2014 12:27 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Haug Bordal

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd (vara for Laila Yvonne Henriksen)

Representant for studentene: Kjersti Wictorsen Kola (vara for Jana Aleksic)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Ikke møtt: Oda Røste Odden, studentrepresentant

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder, (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen, Olga Djordjilovic, forskningsrådgiver (til stede til og med V-SAK 3)

Fra instituttets fagmiljøer, undervisningskoordinatorene Terje Spurkland (Middelalderstudier), Else Ryen (Norsk som Andrespråk), Gitte Mose (Nordisk litteratur) (til stede til og med D-SAK 1)

Sist endret 19. feb. 2016 09:01 av vibeknok@uio.no

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Bordal

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder

Sist endret 31. mars 2014 15:03 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

 

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

 

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Haug Bordal

 

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

 

Representant for studentene: Jana Aleksic, Oda Røste Odden

 

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

 

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder, Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra Norsk ordbok 2013, Åse Wetås, prosjektdirektør (til stede til og med O-SAK 6)

Sist endret 5. jan. 2015 13:12 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte under v-sak 8, grunnet inhabilitet - stedfortreder Andreas Sveen ledet møtet under denne saken)

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Ellen Hellebostad Toft (vara for Hans-Olav Enger), Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Bordal

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra fakultetsadministrasjonen: Niels Christian Hervig, seksjonssjef (fratrådte før V-sak 8)

Sist endret 24. sep. 2014 12:56 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Mads B. Claudi (vara for Guri Bordal)

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær & Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Sist endret 16. des. 2014 10:06 av Nina Kulsrud