protokoll-2013

Sist endret 19. aug. 2013 10:37 av vibeknok@uio.no

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Hege Langrusten (vara for Stian Seland)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær, Mari Camilla Risdal Otnes, forskningskonsulent (til stede til og med sak 7/3/2013), May Maria Tollerud, studieleder (til stede til og med sak 7/3/2013)

Ikke møtt: Representant for studentene: Sara Marie Niday

Sist endret 28. feb. 2013 11:23 av vibeknok@uio.no

Til stede:

Fungerende instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullstrøm

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Sara Marie Niday, Jana Aleksic (vara for Stian Seland)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær, Mari Camilla Risdal Otnes, forskningskonsulent (til stede under saker behandlet i åpent møte)

Sist endret 3. juni 2013 11:08 av vibeknok@uio.no

Til stede:

Fungerende instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Ellen Hellebostad Toft (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Sara Marie Niday, Stian Seland

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær, Mari Camilla Risdal Otnes, forskningskonsulent (til stede fra og med sak 6/2/2013), May Maria Tollerud, studieleder (til stede fra og med sak 11/2/2013)

Sist endret 14. nov. 2013 10:09 av vibeknok@uio.no

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representant for studentene: Jana Aleksic (vara for Stian Seland)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (til kl.14.15, Andreas Sveen, undervisningsleder

Observatør: Karine Stjernholm (fra kl. 14.00)

Ikke møtt: Én representant for studentene

Sist endret 20. des. 2013 09:45 av vibeknok@uio.no

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representant for studentene: Stian Seland, Jana Aleksic

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (til og med sak 9/5/2013), Andreas Sveen, undervisningsleder (til og med sak 9/5/2013)