Protokoll 2016

Sist endret 4. apr. 2016 14:07 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet:  Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström, Oddrun Grønvik

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: May Maria Tollerud, studieleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Sverre Stausland Johnsen (fratrådte møtet før behandling av V-SAK 4)

 

Sist endret 31. mai 2016 09:29 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Liv Andlem Harnæs (vara for Hans-Olav Enger), Bård Sandvei (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

 

Sist endret 18. nov. 2016 11:40 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Jon Gunnar Jørgensen

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Elise Kleivane (vara for Pernille Hansen)

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andrea Myklebust Huus, Michael Sverre Horn Zaar (vara for Joakim Tjøstheim)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

 

Sist endret 22. nov. 2016 14:37 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Jon Gunnar Jørgensen, Liv Andlem Harnæs (vara for Hans-Olav Enger)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andrea Myklebust Huus, Joakim Tjøstheim

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

 

Sist endret 17. juni 2016 12:18 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Oddrun Grønvik), Liv Andlem Harnæs (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Andrea Huus (vara for Malene Bøyum)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

 

Sist endret 22. des. 2016 11:43 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Jon Gunnar Jørgensen, Liv Andlem Harnæs (vara for Oddrun Grønvik)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Elise Kleivane (vara for Pernille Hansen)

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andrea Myklebust Huus, Joakim Tjøstheim

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Øvrige: Sverre Stausland Johnsen (fratrådte før V-SAK 6)

Forfall: Hans-Olav Enger

 

Sist endret 22. feb. 2016 10:25 av Jan Halvor Undlien

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet:  Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Oddrun Grønvik)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

Sist endret 1. apr. 2016 12:37 av Jan Halvor Undlien
Sist endret 22. des. 2016 11:43 av Jan Halvor Undlien