Innkalling til instituttstyremøte 7. desember 2015

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 7. desember kl. 12.15 – 15.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner
protokollen fra forrige møte 26. oktober 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Brukarrettleiing Norsk Ordbok 2014

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2015 fra instituttleder
Budsjettsøknad 2015 frå Norsk Ordbok
Brev frå ILN til Kulturdepartementet dagsett 30.09.15
Brev frå Kulturdepartementet til ILN dagsett 12.11.15
Skjermbrev frå styremedlem Oddrun Grøvik til instituttstyret dagsett 16.11.15
Brev frå ILN til Kulturdepartementet dagsett 01.12.15

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan ILN 2016-2018 (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder
Utkast til årsplan ILN for 2016-2018

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2016-2018 for ILN

V-SAK 4 Budsjett ILN og Senter for Ibsen-studier (ekskl. MultiLing)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2015 fra instituttleder

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2016 for ILN og Senter for Ibsen-studier

V-SAK 5 Budsjett MultiLing og årsplan MultiLing 2016-2018

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder
Utkast til årsplan MultiLing for 2016-2018

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2016-2018 for MultiLing
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2016 for MultiLing

V-SAK 6 Møtedatoer for instituttstyret 2016

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vil ha følgende ordinære møter i 2016:
- mandag 8. februar
- mandag 14. mars
- mandag 30. mai
- mandag 5. september
- mandag 24. oktober
- mandag 5. desember

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Organisering av UK-funksjonen

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder
UK-instruks 2011

D-SAK 2   Praksis med sorteringskomiteer

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder

D-SAK 3   Eventuelt

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 7 Innstilling - to stipendiatstillinger i skandinavisk språk i Amerika (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder

Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
De innstiltes CV-er inkl. publikasjonslister
Komiteens innstilling, datert 10-11-2015

 

 

 

Publisert 14. des. 2015 13:37 - Sist endret 14. des. 2015 13:39