Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Søk i arkivet for innkallingar og protokollar:

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2016
25. januar Innkalling Protokoll
7. mars Innkalling Protokoll
18. april Innkalling Protokoll
6. juni Innkalling Protokoll
5. september Innkalling Protokoll
10. oktober Innkalling Protokoll
7. november Innkalling Protokoll
5. desember Innkalling Protokoll

 

 

 

Publisert 6. jan. 2016 09:35 - Sist endret 6. des. 2016 23:36