English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 5

Publisert 16. juni 2010 13:07

I forbindelse med et forskningsseminar i regi av Music, Motion, and Emotion-prosjektet ved IMV som foregår dels ved UiO og dels på Lysebu i perioden 10.-12. mai, vil det bli holdt fire gjesteforelesninger mandag 10. mai viet problemstillinger knyttet til "embodied cognition".

Forelesningene er åpne for alle interesserte.

Program mandag 10. mai

Kl. 10.15-11.30, Auditorium 1, Georg Sverdrups Hus: Filosof Mark Johnson, University of Oregon: "Aesthetics of Human Understanding"

Kl. 11.45-13.00, Auditorium 1, Georg Sverdrups Hus: Kognitiv psykolog Raymond Gibbs, University of California, Santa Cruz: "Embodiment in metaphorical imagination"

Kl. 14.15-15.15, Salen, ZEB-bygget: Musikkviter Lawrence Zbikowski, University of Chicago: "Musical Embodiment"

Kl. 15.30-16.30, Salen, ZEB-bygget: Musikkviter Steve Larson, University of Oregon: "Motion, Metaphor, and Meaning in Chopin"s Nocturne in Db major, Opus 27/2"

Mark Johnson og Raymond Gibbs er blant grunnleggerne av kognitiv semantikk, og Lawrence Zbikowski og Steve Larson har gitt verdifulle bidrag til anvendelsen av kognitiv semantikk innen musikkvitenskap, så forelesningene burde være av interesse for alle som ønsker å vite mer om et forskningsfelt som har preget vår måte å forstå forståelse på. Vel møtt!

Publisert 1. feb. 2010 10:11

I mange år har cand.phil. Kari Michelsen samlet opplysninger om norsk notehandel og notetrykk i Norge. Hun har stilt sitt materiale til disposisjon, og i samarbeid med Arvid Vollsnes og Fakultetets IKT-avdeling er samlingen gjort søkbar og lagt ut på nettet på Norsk musikkhistorisk arkiv.

Publisert 2. sep. 2009 12:12

Estetisk Seminar er et tverrfaglig forum viet ny forskning i skjæringspunktet mellom estetisk teori, filosofi og praksis. Estetisk Seminar organiserer en forelesningrekke hvert semester og er åpent for alle interesserte. Estetisk seminar er ledet av: Arnfinn Bø-Rygg, Knut Stene-Johansen og Ina Blom. Første seminar i høst er 10. september og foreleser er Clarisse Herrenschmidt (College de France, Paris).

Publisert 11. mai 2009 11:56

Alexander Refsum Jensenius har gjort offentlig tilgjengelig alle programmene som han utviklet som del av hans stipendiatprosjekt. Det nye nå er at de er tilgjengelig som egne applikasjoner slik at de kan brukes av alle som er interessert i musikkrelatert bevegelsesanalyse.

Publisert 11. mars 2009 14:55

Det lyses ut en postdoktorstilling og en stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet "Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment".

Søknadsfrist: 24. april 2009

Publisert 1. des. 2008 14:39

Anne Danielsen ble 21. november tilsatt ved IMV som ny professor i musikkvitenskap med vekt på populærmusikk.

Publisert 17. okt. 2008 10:38

Prosjektet Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological

Implications of Musical Embodiment har fått en bevilgning i fem år fra Norges Forskningsråd (01.10.08-30.09.13) og er et FRIHUM-prosjekt (frittstående prosjekt i humanistiske fag). Prosjektets overordnede mål er å kaste lys over både estetiske og terapeutiske/profylaktiske dimensjoner av musikalsk mening, samt øke forståelsen av musikkens positive kraft i hverdagslivet så vel som i krisesituasjoner. Prosjektet har også to teoretiske hovedmål: å gi innsikt i de kognitive og psykologiske prosessene som ligger til grunn for musikkens rike meningspotensiale, samt å videreutvikle en lytterorientert musikkanalytisk tilnærming som søker å gjenspeile musikkerfaringens kryssmodalitet.

Stillingen som forskningsassistent ved prosjektet lyses ut for en periode på to år. Søknadsfrist er 1. november. NB: Utsatt fra 24. oktober..

Publisert 2. mai 2008 16:24

Forskningsprosjektet Sensing Music-related Actions skal ha kickoff-seminar tirsdag 6. mai.

De har også fått opp nettsider for prosjektet.

Publisert 29. apr. 2008 17:29

Political Strategies and Social Identities in Eighteenth-Century Music and Theater

International seminar, Lysebu, Oslo, 05.-07. May 2008

Vi har gleden av å invitere til seminaret The Staging of Power / the Power of Staging. Seminaret omfatter ni foredrag med internasjonale og lokale bidragsytere fordelt over to og en halv seminardag 5.-7. mai. Vi dekker konferanseavgiften men ikke lunsj. Lunsj kan bestilles til kr. 300 pr. dag. Av hensyn til praktisk gjennomføring må vi ha beskjed om du ønsker å delta, hvilke dager du ønsker å delta og om eventuell lunsj. Tilbakemelding til undertegnede (jorgen.langdalen@imv.uio.no) senest fredag 2. mai. Vel møtt!

Publisert 14. feb. 2008 09:00

STILLING SOM DOKTORGRADSSTIPENDIAT (SKO 1017) I MUSIKKVITENSKAP lyses ut ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet.

Søknadsfrist 14. mars (ikke 26. februar, som først annonsert)..

Publisert 21. sep. 2007 14:23

Unipub inviterer til lansering av boken Øre for musikk. Om å undervise i hørelære 27. september kl.15.00-16.00 på Norges Musikkhøgskole, møterommet ved kantinen.

Boken er redigert av Hilde Synnøve Blix og Anne Katrine Bergby. Fra IMV bidrar Åshild Watne med kapittelet "Absolutt gehør".

Program:

Velkommen ved rektor Eirik Birkeland

Presentasjon av boka ved forfattere og bidragsytere

Spørsmål og kommmentarer

Avrunding ved redaksjonssjef Kristin Ellen Jensen

Lett servering

Gi gjerne beskjed til Unipub om du vil delta:

post@unipub.no eller telefon 22 85 32 21

Publisert 3. apr. 2006 13:27

"Estetisk fortolkning - studier i det performative feltet" ønsker velkommen til Forum for fortolkning og performativitet.

Eivind Røssaak (mediefag) holder innlegget:

"Film as Performative Archive"

Tid: onsdag 5. april, kl 10.15-12.00

Sted: Seminarrom 1, ZEB-bygget.

Publisert 14. des. 2005 12:00

17. desember fremstiller cand.philol. Håvard Skaadel seg for dr.art.-graden med avhandlingen Musical-rhetorical devices in the small concertato motets of HENRY DU MONT (ca. 1610-1684). Conventions and modernity in a mid-17th-century musical aesthetic of proportions and emotional representation.

Avhandlingen kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 10. mars 2005 15:36

Stilling som doktorgradsstipendiat i rytmeforskning i tilknytning til prosjektet "Rhythm in the Age of Digital Reproduction".