English version of this page

Institutt for musikkvitskap (IMV)

Instituttleiar
Peter Edwards

Forskningsleiar
Kyle Devine

Leiar for ph.d.-programmet
Rolf Inge Godøy 

Utdanningsleiar
Peter Edwards

Programleiar for bachelorprogrammet i musikkvitskap

Åshild Watne

Programleiar for masterprogrammet i musikkvitskap

Hans T. Zeiner-Henriksen

Programleiar for masterprogrammet i Music, Communication and Technology

Stefano Fasciani

Administrativ leiar
Målfrid Hoaas

 

Instituttleiar er instituttet sin øvste leiar, han leiar og styret. Han er tilsett for fire år, og peikar ut forskingsleiar, leiar for ph.d.-programmet, undervisningsleiar og leiarar for studieprogramma .

Administrativ leiar er fast tilsett. Ho tek hand om den forvaltningsmessige leiinga og er ansvarleg for det administrative arbeidet ved instituttet.

Kontakt

Postadresse P.B. 1017 Blindern 0315 Oslo Besøksadresse ZEB-bygget 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 Oslo Telefon: (+47) 22 85 47 50 E-post: Stedkode: 143600