English version of this page

Institutt for musikkvitskap (IMV)

Instituttleiar
Peter Edwards

Forskningsleiar
Kyle Devine

Leiar for ph.d.-programmet
Rolf Inge Godøy 

Utdanningsleiar
Peter Edwards

Programleiar for masterprogrammet i musikkvitskap

Hans T. Zeiner-Henriksen

Programleier for bachelorprogrammet i musikkvitskap

Åshild Watne

Administrativ leiar
Målfrid Hoaas

 

Instituttleiar er instituttet sin øvste leiar, han leiar og styret. Han er tilsett for fire år, og peikar ut forskingsleiar, leiar for ph.d.-programmet, undervisningsleiar og leiarar for studieprogramma .

Administrativ leiar er fast tilsett. Ho tek hand om den forvaltningsmessige leiinga og er ansvarleg for det administrative arbeidet ved instituttet.

Kontakt

Postadresse P.B. 1017 Blindern 0315 Oslo Besøksadresse ZEB-bygget 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 Oslo Telefon: (+47) 22 85 47 50 E-post: Stedkode: 143600