English version of this page

Institutt for musikkvitskap (IMV)

Instituttleiar 
Zafer Özgen

Forskningsleiar
Hallgjerd Aksnes

Undervisningsleiar
Åshild Watne

Administrativ leiar
Nina Rundgren

 

Instituttleiar er instituttet sin øvste leiar, han leiar og styret. Han er tilsett for fire år, og peikar ut forskingsleiar og undervisningsleiar.

Administrativ leiar er fast tilsett. Ho tek hand om den forvaltningsmessige leiinga og er ansvarleg for det administrative arbeidet ved instituttet.

Kontakt

Postadresse P.B. 1017 Blindern 0315 Oslo Besøksadresse ZEB-bygget 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 Oslo Telefon: (+47) 22 85 47 50 E-post: