Jobb og karriere

Hva gjør tidligere HF-studenter

 • olerud-ellen-trautmann-200x198pxl Prosjektleder

  Utveksling- og praksisopphold i Tyskland og Østerrike som del av studiet ga meg verdifulle erfaringer på veien videre, sier Ellen Trautmann Olerud.

 • njaa-oskar-200x203 Leder for Russlandsavdelingen i Bellona, Oslo

  Skaff deg praksis i løpet av studiene! Dra til Russland og bli kjent med nabolandet, anbefaler Oskar Njaa. Han jobber med klima- og miljøutfordringer i Miljøstiftelsen Bellona.

HF-studenter i praksis

 • dale-vilde-bye-200x251pxl Hospitant ved Den norske FN-delegasjonen i New York

  Grip sjansen! Praksisopphold på master ved FN-delegasjonen er en unik mulighet og en fantastisk erfaring, sier Vilde Bye Dale, som tilbragte høstsemesteret 2019 i New York.

 • thea-osterberg-200x266pxl Praksis ved Det norske institutt i Athen

  Praksisoppholdet har gitt meg bedre oversikt over mine styrker og svakheter, og jeg vet nå mer om hva jeg vil gjøre videre, sier Thea Østerberg etter å ha tilbrakt høstsemesteret 2019 i Athen.

Hva mener arbeidsgiverne

Vi har spurt arbeidsgivere i forskjellige bransjer hva de ser etter når de ansetter, og hva de mener er HF-kandidaters styrker og svakheter.

 

Dette sier arbeidsgiverne

«God utdannelse og gode karakterer er det mange som har...

Folk som viser bredde og engasjement ved både å lese fag og ha et engasjement ved siden av, skiller seg ut i søkerbunken.»

— Næringslivsleder i Bransjekartlegging 2016

Viktig å tenke på underveis

Som humanist er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Emner og sammensetning av graden

Hvordan sette sammen en profil som øker jobbsjansene?

Praksis

Praksisplasser i arbeidslivet på bachelor- og masternivå

Masteroppgavesamarbeid

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter

Aktiviteter og verv

Engasjer deg! Hva du gjør ved siden av studiene betyr mye.

Snakk med en veileder

Usikker på hva du skal velge? Snakk med din studiekonsulent.

Karrieresenteret ved UiO

Karrieresenteret bistår deg med CV, søknad, kurs og veiledning.

Arrangementer og kurs

02 mars
12:15, Sophus Bugges hus, sem.rom 3

Lurer du på hva slags jobber du kan få med utdannelsen din? På dette kurset få du vite hvor tidligere studenter bar begynt å jobbe og hvordan du selv kan påvirke dine jobbmuligheter.

04 mars
14:15, P.A. Munchs hus, sem.rom 10

Lurer du på hva slags jobber du kan få med utdannelsen din? På dette kurset få du vite hvor tidligere studenter bar begynt å jobbe og hvordan du selv kan påvirke dine jobbmuligheter.

09 mars
12:15, Sophus Bugges hus, sem.rom 3

Lurer du på hva slags jobber du kan få med utdannelsen din? På dette kurset få du vite hvor tidligere studenter bar begynt å jobbe og hvordan du selv kan påvirke dine jobbmuligheter.

Utlysninger

01 mars

Norsk-Tysk handelskammer tilbyr to praksisopphold i året. Det ene er fra januar til juni, det andre fra august til desember. Søknadsfrist 1. mars for oppstart 1. august.

10 mars

Praksisplasser ledig ved European Union Intellectual Property Office - EUIPO i Alicante høsten 2020/våren 2021. Interessert i å søke? HF nominerer interesserte studenter innen 10.mars.

 
Se utlysninger av praktikantstillinger ved norske utenriksstasjoner for høstsemesteret 2020

Aktuelle saker

Vitenskapsbutikken

Instagram

HF-studenter som er i praksis i utlandet eller på utvekslingsopphold er gjesteredaktører på Instagramkontoen vår. Hver uke overtar en ny student på et nytt sted kontoen.

HF Alumnus

HF Alumnus er alumnusnettverket for masterstudenter, stipendiater og kandidater med grad fra Det humanistiske fakultet.

 • Få tilgang til oppdatert informasjon om fakultetets forskning, etter- og videreutdanning og invitasjon til arrangementer.
 • Oppretthold og knytt egne nettverk med uteksaminerte studenter fra andre fagmiljø enn ditt eget.