Forsknings­arrangementer

Kommende 5 dager

i dag juni
Tid og sted: 11. juni 2018 - 21. juni 2018, Bergen University

The Bergen Summer Research School (BSRS) is admitting applications to the current summer course 2018, entitled “Image, Ecology, Ethics”.

18 juni
Tid og sted: 11. juni 2018 - 21. juni 2018, Bergen University

The Bergen Summer Research School (BSRS) is admitting applications to the current summer course 2018, entitled “Image, Ecology, Ethics”.

Tid og sted: 18. juni 2018 10:30 - 11:00, IMK, Room 208

Vilde Boberg Svineng presenterer sin masteroppgave: Kunstens autonomi i offentligheten. En kritisk diskursanalyse av debatten om Vanessa Bairds malerier i Regjeringsbygg 6.  

Tid og sted: 18. juni 2018 11:00 - 11:30, IMK, rom 410

Håvard Kiberg presenterer sin masteroppgave: Algoritmer i spill om oppmerksomhet? En medievitenskapelig studie av musikkanbefalinger i strømmetjenesten Spotify

Tid og sted: 18. juni 2018 11:30 - 12:00, IMK, Rom 207

Mathilde Sundet Ruud presenterer sin masteroppgave: Internkommunikasjon og organisasjonskultur. En studie av fusjonsprosessen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank  

19 juni
Tid og sted: 11. juni 2018 - 21. juni 2018, Bergen University

The Bergen Summer Research School (BSRS) is admitting applications to the current summer course 2018, entitled “Image, Ecology, Ethics”.

Tid og sted: 19. juni 2018 11:00 - 11:30, IMK, Rom 207

Aleksander Godø Alnes presenterar sin masteroppgåve: Den audiovisuelle valkampen: Ein kvantitativ innhaldsanalyse av Facebook-videoane til Arbeidarpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Framstegspartiet under den korte valkampen 2017.

20 juni
Tid og sted: 11. juni 2018 - 21. juni 2018, Bergen University

The Bergen Summer Research School (BSRS) is admitting applications to the current summer course 2018, entitled “Image, Ecology, Ethics”.

Tid og sted: 20. juni 2018 13:30 - 14:00, IMK, Room 418

Zachary James Potter is presenting his master thesis: Norwegian news online:News values in the digital age.  

Tid og sted: 20. juni 2018 15:00 - 15:30, IMK; Room 410

Eirini Soilemetzidou is presenting her master thesis: “Norwegian microcelebrity on Instagram”: Identifying and analysing the practices of Norwegian microcelebrities on Instagram.  

21 juni
Tid og sted: 11. juni 2018 - 21. juni 2018, Bergen University

The Bergen Summer Research School (BSRS) is admitting applications to the current summer course 2018, entitled “Image, Ecology, Ethics”.

Tid og sted: 21. juni 2018 13:30 - 14:00, IMK, Room 410

Mats Winther Maltby is presenting his master thesis: Big data, a big deal for crisis management? Can big data change crisis management and communication? An exploratory analysis of three Norwegian reputational crises

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 22. juni 2018 09:45 - 10:15, IMK, Room 410

Øystein Birkenes is presenting his master thesis: "24 frames: The future of film or aesthetic dead end?" The presentation is open for public.

Tid og sted: 26. juni 2018 11:00 - 11:30, IMK, Rom 418

Ane-Marthe Pedersen presenterer sin masteroppgave Digital sorg – hva er rett og galt? En etisk kartlegging av privat sorg på Facebook.

Tid og sted: 27. juni 2018 11:00 - 11:30, IMK, Rom 410

Maria Olsen presenterer sin masteroppgave: «Det har blitt veldig vanlig at jenter fremstiller seg på den måten, det har ikke noe virkning lengre» En oppgave om seksualiseringsforståelse og selvseksualisering blant videregåendeskole elever på Instagram og Snapchat.

Tid og sted: 28. juni 2018 11:15 - 11:45, IMK, Rom 410

Kaija Risbakken presenterer sin masteroppgave: «Råd for å unngå voldtekt»: Voldtektsmyter i norske aviser. En kvantitativ innholdsanalyse av norsk presses fremstilling av voldtektssaker.  

Tid: 23. juli 2018 - 27. juli 2018

The following courses will take place in the period summer 2018: