Masteroppgave

Hvordan gjennomføre en masteroppgave på IMK? Her finner du svaret!

På disse sidene finner du ideer til tema for masteroppgaven, informasjon om veiledning og innlevering av masteroppgaven.

 

Innleveringsfrister for masteroppgave:

  • Høst: 10. november
  • Vår: 10. mai

Studenter som leverer innen fristen er garantert muntlig eksaminasjon inneværende semester.

Forøvrig kan du levere når du vil i løpet av året fram til 1. desember (høst) og 1. juni (vår).

 

Rekker du ikke innleveringsfristen?

Veiledning og masteroppgaveskriving

Innlevering av masteroppgaven

Sensur og muntlig

Når du har levert masteroppgaven, setter IMK sammen en kommisjon for deg, og du blir kalt inn til muntlig eksaminasjon.

Masterstudier ved HF

  • Veiledningskontrakt
  • Retningslinjer