English

Nordisk litteratur (NORLIT)

Postadresse Postboks 1102 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Henrik Wergelands hus
0313 OSLO
Telefon +47 22856227
E-post henvendelser@iln.uio.no
Stedkode 143540

Ansatte

Listen inneholder 10 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Per Thomas Professor +47 22856954 +47 98425903 (mob) p.t.andersen@iln.uio.no Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Norske forfattere, Norskfaget, Samtidslitteratur
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Førsteamanuensis +47 22854896 a.m.b.bjorkoy@iln.uio.no Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Norske forfattere, Barnelitteratur, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Dingstad, Ståle Professor +47-22 85 67 87 stale.dingstad@iln.uio.no Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Bokhistorie, Norske forfattere, Sakprosa
Egeland, Marianne Professor +47-22857938 r.m.egeland@iln.uio.no Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturformidling
Furuseth, Sissel Professor +47 22859153 + 47 92414651 sissel.furuseth@iln.uio.no Nordisk litteratur, Litteraturkritikk, Økokritikk, Digital humaniora, Retorikk, Litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, kognitiv poetikk
Moe, Birgitte Furberg Stipendiat +47 93094504 +47 930 94 504 b.f.moe@iln.uio.no Nordisk litteratur, Doktorgradsstipendiat, Litteratur og litteraturvitenskap
Norheim, Thorstein Førsteamanuensis +47 22858494 thorstein.norheim@iln.uio.no Litteratur og litteraturvitenskap, Nordisk litteratur
Oxfeldt, Elisabeth Professor +47 22856935 elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no Nordisk litteratur, Kulturelt mangfold, Postkolonialisme, Nasjonalisme, Interart, Film, ScanGuilt
Rustad, Hans Kristian Professor +47 22857901 h.k.rustad@iln.uio.no Nordisk litteratur
Øvreness, Hilde Stipendiat +47-92229195 hilde.ovreness@iln.uio.no Doktorgradsstipendiat, Litteratur og litteraturvitenskap