Innkalling til instituttstyremøte 8. september 2014

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 8. september kl. 12.15 – 14.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner dagsorden.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4  Orientering om oppfølging av vedtak fra V-SAK 3-4  Vidare forvaltning og drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking

Muntlig orientering

O-SAK 5   Nye utlysninger

1) Postdoktorstilling ved MultiLing fra 1. februar 2015
2) Postdoktorstilling ScanGuilt
3) Postdoktorstilling i lingvistikk
4) Doktorgradsstillinger i lingvistikk, 2 stk.

O-SAK 6 Ekstraordinære infrastrukturutgifter ved ILN

Vedlegg:

Ordinære saker

V-SAK 2  Forslag til oppfølgingstiltak for de ikke-prioriterte-fagene ved ILN

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar forslag til oppfølgingsplan for de ikke-faglig-prioriterte områder 2015-2017. Instituttstyret oversender forslaget til dekanatet for videre behandling.

V-SAK 3 Overføring av driftsansvar for e-utgaven av Henrik Ibsens skrifter fra ILN til Senter for Ibsen-studier (SI)

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at driftsansvaret for e-utgaven av Henrik Ibsens skrifter overføres fra ILN til Senter for Ibsen-studier (SI)

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat ved Senter for Ibsen-studier

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

 

Publisert 1. sep. 2014 14:45 - Sist endret 8. sep. 2014 13:40