Innkalling til instituttstyremøte 8. desember 2014

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 8. desember kl. 12.15 – 15.00 i seminarrom 210 Henrik Wergelands hus. (MERK TID OG STED!)

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 20. oktober 2014.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4  Orientering om status for tilsettinger

Muntlig orientering

O-SAK 5 Orientering om oppfølging av instituttstyrevedtak av 10. juni 2014 vedr. videre forvaltning og  drift av samlingene tilknyttet leksikografi og navnegransking

Muntlig orientering

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan ILN 2015-2017 (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til årsplan ILN for 2015-2017

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2015-2017 for ILN

V-SAK 4 Årsplan MultiLing 2015-2017

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til årsplan MultiLing for 2015-2017

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2015-2017 for MultiLing

V-SAK 5 Årsplan Senter for Ibsen-studier 2015-2017

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til årsplan Senter for Ibsen-studier for 2015-2017

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2015-2017 for Senter for Ibsen-studier

V-SAK 6 Budsjett ILN og Senter for Ibsen-studier (ekskl. MultiLing)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til budsjett ILN
Utkast til budsjett Senter for Ibsen-studier
Grafisk oversikt prosjektportefølje

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2015 for ILN
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2015 for Senter for Ibsen-studier

V-SAK 7 Budsjett MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder med utkast til budsjett MultiLing

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2015 for MultiLing

V-SAK 8 Oppnemning av styre i Norsk Ordbok 2014 frå 1. januar 2015

Vedlegg
Framleggsnotat av 01-12-2014 frå instituttleiar
Brev frå styreleiar i NO2014
Vedtekter NO2014-styret

Framlegg til vedtak:
Instituttstyret oppnemner instituttleiar som styreleiar for styret for Norsk Ordbok 2014 fram til prosjektavslutning.
Styreleiar får fullmakt til å konstituere nytt styre for Norsk Ordbok 2014 på førstkommande styremøte basert på framlegg til styremedlemmar frå Kulturdepartementet, Det Norske Samlaget, NO-redaksjonen, UiOs sentraladministrasjon, samarbeidande fagmiljø utanfor UiO og IKT-miljøet ved HF.

V-SAK 9 Møtedatoer for instituttstyret 2015

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vil ha følgende ordinære møter i 2015:
- mandag 9. februar
- mandag 23. mars
- mandag 8. juni
- mandag 7. september
- mandag 19. oktober
- mandag 7. desember

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 10 Innstilling postdoktor-stilling på MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 11 Søknad om overføring til annet arbeidssted

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Stillingsplan Senter for Ibsen-studier
Søknad om overføring til annet arbeidssted

Vedtaksforslag:
Instituttstyret innstiller, i samråd med Rådsleder, Christian Janss, til at søknad om overføring av stilling innen litteraturvitenskap ved ILN overføres til Senter for Ibsen-studier, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg.

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

 

Publisert 1. des. 2014 16:35 - Sist endret 8. des. 2014 16:18