Anne Golden

Bilde av Anne Golden
English version of this page
Telefon +47 22854291
Mobiltelefon +47 90939590
Rom HW 413
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og temaleder for tema 1 på Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) - et senter for fremragende forskning i Norges forskningsråds SFF-program. Fra 2011 er hun medredaktør av det nordiske tidsskriftet NORDAND og har tidligere vært medredaktør av tidsskriftet NOA. Hun har vært professor II og leder for NFR- prosjektet ASKeladden ved Universitetet i Bergen.

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd), transferstudier og identitetsstudier i narrativer -  i tillegg til norsk grammatikk i en andrespråksperspektiv og jeg har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksteorier
 • Ordforrådsforskning generelt og i andrespråket spesielt
 • Metaforforståelse generelt og i andrespråket spesielt
 • Metafor i diskurs
 • Litterasitet i et andrespråksperspektiv
 • Lærebokspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier
 • Narrativer som forskningsverktøy

Planlagte og påbegynte forskningsprosjekter

Avsluttede forskningsprosjekter

 • Language, Culture and Identity in Migrant Narratives (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Elizabeth Lanza ILN, Ingeborg Kongslien ILN og Saphinaz Naguib IKOS, alle Universitetet i Oslo)
 • ASKeladden - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Kari Tenfjord, LLE, Universitetet i Bergen)
Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Litterasitet, Narrativer, Ordforråd, Metaforer, Grammatikk, Lærebokspråk, Transfer, Andrespråkskorpus, Kreolstudier, Flerspråklighet Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 12. mars 2019 09:26