Anne Golden

Bilde av Anne Golden
English version of this page
Telefon +47 22854291
Mobiltelefon +47 90939590
Rom HW 413
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og temaleder for tema 1 på Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) - et senter for fremragende forskning i Norges forskningsråds SFF-program. Fra 2011 er hun medredaktør av det nordiske tidsskriftet NORDAND og har tidligere vært medredaktør av tidsskriftet NOA. Hun har vært professor II og leder for NFR- prosjektet ASKeladden ved Universitetet i Bergen.

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd), transferstudier og identitetsstudier i narrativer -  i tillegg til norsk grammatikk i en andrespråksperspektiv og jeg har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksteorier
 • Ordforrådsforskning generelt og i andrespråket spesielt
 • Metaforforståelse generelt og i andrespråket spesielt
 • Metafor i diskurs
 • Litterasitet i et andrespråksperspektiv
 • Lærebokspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier
 • Narrativer som forskningsverktøy

Planlagte og påbegynte forskningsprosjekter

Avsluttede forskningsprosjekter

 • Language, Culture and Identity in Migrant Narratives (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Elizabeth Lanza ILN, Ingeborg Kongslien ILN og Saphinaz Naguib IKOS, alle Universitetet i Oslo)
 • ASKeladden - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Kari Tenfjord, LLE, Universitetet i Bergen)
Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Litterasitet, Narrativer, Ordforråd, Metaforer, Grammatikk, Lærebokspråk, Transfer, Andrespråkskorpus, Kreolstudier, Flerspråklighet

Publikasjoner

Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (ed.) (2017). Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  280 s.

Golden, Anne (2005): Å gripe poenget. Forståelse av metaforiske uttrykk fra lærebøker i samfunnskunnskap hos minoritetselever i ungdomsskolen. [Grabing the point. Comprehension of metaphorical Expressions in schoolbooks by linguistic minority students in lower secondary School.] Appendix.

 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2020). «Kanskje for høgt utdanna europearar på spor 3»: lærerkommentarer fra en spørreundersøkelse om "Det felles europeiske rammeverket". NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  36(2), s 101- 127 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue.. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 135- 157 . doi: 10.5617/osla.8494 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bagga-Gupta, Sangeeta; Laursen, Helle Pia & Golden, Anne (2019). Bridging Language, Literacy and Learning, In Sangeeta Bagga-Gupta; Anne Golden; Lars Holm; Helle Pia Laursen & Anne Pitkanen-huhta (ed.),  Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-26993-7.  Kap 1.  s 15 - 32
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2019). Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket – en nettbasert spørreundersøkelse. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2), s 41- 64 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2019). Language Learning and Literacy: The Multilingual Subject in Narratives of Older Immigrant Refugee Women, In Sangeeta Bagga-Gupta; Anne Golden; Lars Holm; Helle Pia Laursen & Anne Pitkanen-huhta (ed.),  Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-26993-7.  Kap 13.  s 253 - 276
 • Golden, Anne & Magnusson, Ulrika (2019). Nyere forskningsresultater på andrespråksskriving i Norge og Sverige med særlig vekt på andrespråkselevers skriving i skolefagene. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  13(1), s 1- 23 . doi: 10.5617/adno.6475 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Golden, Anne (2018). Utvikling av ordforrådet på et andrespråk, I: Ann-Kristin Helland Gujord & Gunhild Tveit Randen (red.),  Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202584702.  kap 7.  s 190 - 213
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). A1, A2, B1 ... - "den nye tellemåten" på språklæringsfeltet, I: Anne Marit Vesteraas Danbolt; Gunhild Tomter Alstad & Gunhild Tveit Randen (red.),  Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2350-3.  Kapittel 12.  s 237 - 260
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). Snakke med ved? Snakke med maskin? Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 1- 24 . doi: 10.5617/adno.5916 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Golden, Anne (2017). Emotions Negotiated in L2 Texts: A Corpus Study of Written Production by Adult Learners on a Norwegian Test, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kap 8.  s 188 - 230
 • Golden, Anne (2017). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, I: Emma Sköldberg; Maia Andréasson; Henrietta Adamsson Eryd; Filippa Lindahl; Sven Lindström; Julia Prentice & Malin Sandberg (red.),  Svenskans beskrivning. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11–13 maj 2016.  Institutionen för svenska språket.  ISBN 978-91-87850-64-6.  Artikkel.  s 1 - 17
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2017). Evaluation of Texts in Tests, or: Where is the Dog Buried?, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kapittel 9.  s 231 - 271
 • Golden, Anne (2015). ASK-korpuset gjør andrespråksforskningen enda morsommere. Men hva gjør voksne innlærere med verbet gjøre i ASK?. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  [31](1/2), s 77- 120
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2015). Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 13.  s 231 - 250
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Coon Valley Norwegians Meet Norwegians from Norway: Language, Culture and Identity among Heritage Language Speakers in the U.S., In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234988.  Kapittel.  s 323 - 358
 • Golden, Anne & Monsen, Marte (2015). Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap 11.  s 201 - 216
 • Golden, Anne & Tenfjord, Kari (2015). Tverrspråklig innflytelse i skriftlige innlærertekster, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap 10.  s 183 - 199
 • Golden, Anne & Friberg, Jon Horgen (2014). Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2), s 11- 23
 • Golden, Anne & Tenfjord, Kari (2014). Møte mellom polsk og norsk i Norge. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(2), s 5- 9 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan; Szymanska, Oliwia & Urbanik, Pawel Kazimierz (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker?. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2020). Metaphors of language by Creole and French speakers in Reunion Island.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions. Revisited..
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? A study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors..
 • Golden, Anne (2019, 02. oktober). Forskere skeptisk til Sanners språkkrav.  Khrono.
 • Golden, Anne (2019). Når andrespråket er norsk og innlæreren er student.
 • Golden, Anne (2019). Voksne akademikere og språklæring.
 • Golden, Anne & Monsen, Marte (2019). Picture prompts in writing exams: assets or restraints..
 • Golden, Anne; Nøklestad, Anders & Johansson, Sofie (2019). The vocabulary of the Nordic heritage speakers in the US. An attempt of categorization.
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Den minoritetsspråklege situasjonen i Noreg i eit andrespråksperspektiv. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  172(3), s 42- 45
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Norsk er norsk og polsk er polsk «and never the twain shall meet»? En studie av kommunikasjon blant polakker i Norge.
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2019). "I Kongo er vi sånn flerspråklige". Fixity and fluidity in linguistic biographies narrated by Congolese migrants in Norway.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Blir polske norskstudenter vippet av pinnen av norske metaforer. En studie av polske studenters forståelse av norske hverdagslige metaforiske uttrykk..
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Troll i ord. Arbeid med ordforråd og ordoppbygging i skolen..
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Word Magic. Working with Words and Word Construction in School..
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2019). Second-language communication in workplace settings – the case of Polish migrants in Norway.
 • Golden, Anne (2018). Crossing borders, writing texts, being evaluated. Students with text norms from the East and South writing in the West and North.
 • Golden, Anne (2018). Tekstproduksjon og tekstvurdering i norsk som andrespråk.
 • Golden, Anne (2018). Verb – den viktigste og morsomste ordklassen?.
 • Golden, Anne; Jensen, Bård Uri; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2018). Lange tekster, lange setninger og lange ord – en suksessoppskrift for språkprøver?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). Conceptualization of Language Learning in the CEFR.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). Evaluation of L2 texts when errors have been corrected: What borders are left?.
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2018). På spor av en tapt hund – Om samarbeid, dyr og andrespråksskriving.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). A la rue, à l'école et entre amis. L'usage du créole dans le passé et à présent présenté dans des récits autobiographiques des Guadeloupéens de la génération 68.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). «C’est un blasphème de parler le créole.» Metaphors of Creole by speakers from Reunion Island.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). "Jeg ville overlevd i jungelen hvis jeg traff en norsk misjonær" Aktørskap og humor i samtaler om norsklæring.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). Talerfokuserte tilnærminger i andrespråksforskningen.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2018). Ordmanøvrering i Oslo-skolen.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2018). "Jeg som har studert lingvistikk, måtte gå i klasse med analfabeter". Narrativer fra norskopplæring..
 • Tonne, Ingebjørg & Golden, Anne (2018). Lesesatsning for lærere i Osloskolen: mulige suksesskriterier. Vis sammendrag
 • Golden, Anne (2017). Andrespråket og andrespråksinnlæreren – refleksjoner med utgangspunkt i forskning..
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring i et livsløpsperspektiv: Utfordringer og gleder..
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring og deltagelse i samfunnet i et livsløpsperspektiv.
 • Golden, Anne (2017). Family matters: Conversations with mothers - as learners and as teachers.
 • Golden, Anne (2017). Om metaforer og følelsesuttrykk i norsk og mulig transfer fra polsk til norsk.
 • Golden, Anne (2017). Ord som lukker - ord som åpner Ord, uttrykk og begreper i undervisningen.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2017). Text length and evaluation of text quality.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2017). Snakke med maskin? Snakke med ved? Kongolesiske flyktningers erfaringer med norskopplæring.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2017). Flerspråklige elever møter skolefagenes tekster. En forskningsoppsummering.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2017). “My mother tongue that I do not speak anymore is Tchokwe" Multilingual Congolese migrants in Norway about changes in their linguistic competence.
 • Tenfjord, Kari; Jarvis, Scott & Golden, Anne (2017). Introduction, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kap 1.  s 1 - 11
 • Golden, Anne (2016). Encounter with texts in 5th grade. Transitions in Education.
 • Golden, Anne (2016). Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge..
 • Golden, Anne (2016). Learning and literacy: empowerment as rehabilitation among older immigrant women..
 • Golden, Anne (2016). Multilingual students’ identity constructions in classrooms.
 • Golden, Anne (2016). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge..
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2016). Content, text structure and style in the evaluation of a language test.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Ordförråd och begrepp inom alla ämnen. [www ]. Vis sammendrag
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Métaphores de langue chez les locuteurs de créole et de français à l’île de la Réunion.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Narratives from a post-diglossic society: Attitudes and conceptualizations about language at Reunion Island.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Golden, Anne (2016). Vurdering av teksten eller vurdering av språket? En analyse av innlæreres tekster som er skrevet til Språkprøven.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklasseteamet reflekterer over skolens tekstmangfold i lys av andrespråkselevenes utfordringer.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklassinger lærer om edderkopper..
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). "Jeg vil helst snakkes norsk på norsk". Flerspråklige kongoleseres narrativer om det å lære norsk.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Språk og språkinnlæring i ulike livsfaser og på ulike steder. Kongolesiske migranter i Norge forteller.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Témoignages de la diglossie réunionnaise en transition : une analyse narrative de données PFC.
 • Golden, Anne (2015). Creoles and Second Language Acquisition.
 • Golden, Anne (2015). Ordforrådet i tekster og hos individer. Ordforståelse og ordbruk i en skolekontekst.
 • Golden, Anne (2015). Vocabulary in Text books.
 • Golden, Anne (2015). What counts as emotion in texts?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2015). Hvilken rolle spiller tekstinnholdet ved en språktest?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2015). What role do content, text structure and style play in the evaluation of a language test?.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Conceptualizations of second language learning and literacy. Metaphors in conversation.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Linguistic Landscaping in a Norwegian Multilingual Classroom.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). The importance of the self in second language learning: Identity construction in narrative discourse.
 • Golden, Anne (2014). Andrespråksforskning i dag – og i morgen. Hva bidrar MultiLing med?.
 • Golden, Anne (2014). Conceptualizations of language learning.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita (2014). Trender i den skandinaviske forskningen på andrespråksskriving.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Hvorfor blir tekster skrevet av vietnamesere vurdert lavere enn tekster skrevet av spansktalende kandidater.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Kognitiv lingvistikk og morsmålstransfer.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Texts in test.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Internasjonal forskning om barn og unges ordforråd og litterasitetspraktiser på andrespråket- En kunnskapsstatus.
 • Golden, Anne (2013). Emotions in test texts.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 29. juni 2021 12:34