Anne Golden

Professor
Bilde av Anne Golden
English version of this page
Telefon +4722854291
Mobiltelefon +4790939590
Rom HW 413
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og temaleder for tema 1 på Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) - et senter for fremragende forskning i Norges forskningsråds SFF-program. Fra 2011 er hun medredaktør av det nordiske tidsskriftet NORDAND og har tidligere vært medredaktør av tidsskriftet NOA. Hun har vært professor II og leder for NFR- prosjektet ASKeladden ved Universitetet i Bergen.

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd), transferstudier og identitetsstudier i narrativer -  i tillegg til norsk grammatikk i en andrespråksperspektiv og jeg har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksteorier
 • Ordforrådsforskning generelt og i andrespråket spesielt
 • Metaforforståelse generelt og i andrespråket spesielt
 • Metafor i diskurs
 • Litterasitet i et andrespråksperspektiv
 • Lærebokspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier
 • Narrativer som forskningsverktøy

Planlagte og påbegynte forskningsprosjekter

Avsluttede forskningsprosjekter

 • Language, Culture and Identity in Migrant Narratives (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Elizabeth Lanza ILN, Ingeborg Kongslien ILN og Saphinaz Naguib IKOS, alle Universitetet i Oslo)
 • ASKeladden - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Kari Tenfjord, LLE, Universitetet i Bergen)
Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Litterasitet, Narrativer, Ordforråd, Metaforer, Grammatikk, Lærebokspråk, Transfer, Andrespråkskorpus, Kreolstudier, Flerspråklighet
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 27. aug. 2021 20:29