Anne Golden

Bilde av Anne Golden
English version of this page
Telefon +47-22854291
Mobiltelefon +47-90939590
Rom HW 413
Brukernavn
Besøksadresse ILN 0313 OSLO Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Nordisk språk

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og temaleder for tema 1 på Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) - et senter for fremragende forskning i Norges forskningsråds SFF-program. Fra 2011 er hun medredaktør av det nordiske tidsskriftet NORDAND og har tidligere vært medredaktør av tidsskriftet NOA. Hun har vært professor II og leder for NFR- prosjektet ASKeladden ved Universitetet i Bergen.

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd), transferstudier og identitetsstudier i narrativer -  i tillegg til norsk grammatikk i en andrespråksperspektiv og jeg har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksteorier
 • Ordforrådsforskning generelt og i andrespråket spesielt
 • Metaforforståelse generelt og i andrespråket spesielt
 • Metafor i diskurs
 • Litterasitet i et andrespråksperspektiv
 • Lærebokspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier
 • Narrativer som forskningsverktøy

Planlagte og påbegynte forskningsprosjekter

Avsluttede forskningsprosjekter

 • Language, Culture and Identity in Migrant Narratives (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Elizabeth Lanza ILN, Ingeborg Kongslien ILN og Saphinaz Naguib IKOS, alle Universitetet i Oslo)
 • ASKeladden - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Kari Tenfjord, LLE, Universitetet i Bergen)
Emneord: Transfer, Andrespråkslæring, Norsk som andrespråk, Lærebokspråk, Andrespråkskorpus, Narrativer, Litterasitet, Ordforråd, Metaforer, Grammatikk, Kreolstudier

Publikasjoner

Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (ed.) (2017). Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  280 s.

 • Golden, Anne (2017). Emotions Negotiated in L2 Texts: A Corpus Study of Written Production by Adult Learners on a Norwegian Test, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kap 8.  s 188 - 230
 • Golden, Anne (2017). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, I: Emma Sköldberg; Maia Andréasson; Henrietta Adamsson Eryd; Filippa Lindahl; Sven Lindström; Julia Prentice & Malin Sandberg (red.),  Svenskans beskrivning. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11–13 maj 2016.  Institutionen för svenska språket.  ISBN 978-91-87850-64-6.  Artikkel.  s 1 - 17
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2017). Evaluation of Texts in Tests, or: Where is the Dog Buried?, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kapittel 9.  s 231 - 271
 • Golden, Anne (2015). ASK-korpuset gjør andrespråksforskningen enda morsommere. Men hva gjør voksne innlærere med verbet gjøre i ASK?. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  [31](1/2), s 77- 120
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2015). Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 13.  s 231 - 250
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Coon Valley Norwegians Meet Norwegians from Norway: Language, Culture and Identity among Heritage Language Speakers in the U.S., In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234988.  Kapittel.  s 323 - 358
 • Golden, Anne & Monsen, Marte (2015). Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap 11.  s 201 - 216
 • Golden, Anne & Tenfjord, Kari (2015). Tverrspråklig innflytelse i skriftlige innlærertekster, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap 10.  s 183 - 199
 • Golden, Anne & Friberg, Jon Horgen (2014). Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2), s 11- 23
 • Golden, Anne & Tenfjord, Kari (2014). Møte mellom polsk og norsk i Norge. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(2), s 5- 9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2013). Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket?. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 70- 81
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2013). Peilinger i pronomen. Aspekter ved pronomenvalg i tekster skrevet av voksne innlærere av norsk, I:  Profession, Politik och Passion.  Forfatterne.  ISBN 978-91-637-3376-5.  artikkel.  s 153 - 176
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2013). Metaphors of culture: Identity construction in migrants' narrative discourse. Intercultural Pragmatics.  ISSN 1612-295X.  10(2), s 295- 314 . doi: 10.1515/ip-2013-0013
 • Golden, Anne (2012). Metaphorical expressions in L2 production. The importance of the text topic in corpus research, In Fiona MacArthur; José-Luis Oncins-Martínez; Manuel Sánchez-García & Ana María Piquer-Píriz (ed.),  Metaphor in Use: Context, Culture, and Communication.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 2392 0.  Chapter 6.  s 135 - 148
 • Golden, Anne (2012). Metaphorical expressions in L2 production: The importance of text topic in corpus research, In Fiona MacArthur; José-Luis Oncins-Martínez; Manuel Sánchez-García & Ana María Piquer-Píriz (ed.),  Metaphor in Use: Context, Culture, and Communication.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 2392 0.  kap 6.  s 135 - 148
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2012). Narratives on literacy: Adult migrants’ identity construction in interaction, In Anne Pitkanen-Huhta & Lars Holm (ed.),  Literacy Practices in Transition : Perspectives from the Nordic Countries.  Multilingual Matters.  ISBN 9781847698391.  Chapter 1.
 • Golden, Anne (2010). Grasping the point A study of 15-year-old students' comprehension of metaphorical expressions in schoolbooks. Human Cognitive Processing.  ISSN 1387-6724.  26, s 35- 61
 • Golden, Anne (2010). Grasping the point: A study of 15-year-old students' comprehension of meraphorical expressions in schoolbooks, In Graham Low; Zazie Todd; Alice Deignan & Lynne Cameron (ed.),  Researching and Applying Metaphor in the Real World.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027223807.  Kapittel 3.  s 35 - 61
 • Golden, Anne (2010). ”Jeg fant, jeg fant - men hva gjør jeg med det? Noen råd om bruk av gjennomsiktig statistikk.”, I: Hilde Johansen; Anne Golden; Jon Erik Hagen & Ann-Kristin Helland (red.),  Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-581-3.  Kapittel.  s 113 - 119
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Skriveforskning i et andrespråksperspektiv. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  26(2), s 36- 66 Vis sammendrag
 • Golden, Anne (2008). Lars Alfredo og TV-kokken, I: Atle Næss & Thomas Laurence Egan (red.),  Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-154-9.  artikkel.  s 120 - 133

Se alle arbeider i Cristin

 • Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (ed.) (2017). Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  280 s.
 • Golden, Anne & Selj, Elisabeth (red.) (2015). Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  255 s.
 • Golden, Anne (2014). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205455290.
 • Golden, Anne; Mac Donald, Kirsti & Ryen, Else (2014). Norsk som fremmedspråk Grammatikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02317-5.  302 s.
 • Johansen, Hilde; Golden, Anne; Hagen, Jon Erik & Helland, Ann-Kristin (red.) (2010). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-581-3.  246 s.
 • Golden, Anne (2009). Ordforråd, ordbruk og ordlæring 3.utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39503-9.  221 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Golden, Anne (2017). Andrespråket og andrespråksinnlæreren – refleksjoner med utgangspunkt i forskning..
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring i et livsløpsperspektiv: Utfordringer og gleder..
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring og deltagelse i samfunnet i et livsløpsperspektiv.
 • Golden, Anne (2017). Om metaforer og følelsesuttrykk i norsk sog mulig transfer fra polsk til norsk.
 • Golden, Anne (2017). Ord som lukker - ord som åpner Ord, uttrykk og begreper i undervisningen.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2017). Text length and evaluation of text quality.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2017). Snakke med maskin? Snakke med ved? Kongolesiske flyktningers erfaringer med norskopplæring.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2017). Flerspråklige elever møter skolefagenes tekster. En forskningsoppsummering.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2017). “My mother tongue that I do not speak anymore is Tchokwe" Multilingual Congolese migrants in Norway about changes in their linguistic competence.
 • Tenfjord, Kari; Jarvis, Scott & Golden, Anne (2017). Introduction, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kap 1.  s 1 - 11
 • Golden, Anne (2016). Encounter with texts in 5th grade. Transitions in Education.
 • Golden, Anne (2016). Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge..
 • Golden, Anne (2016). Learning and literacy: empowerment as rehabilitation among older immigrant women..
 • Golden, Anne (2016). Multilingual students’ identity constructions in classrooms.
 • Golden, Anne (2016). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge..
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2016). Content, text structure and style in the evaluation of a language test.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Ordförråd och begrepp inom alla ämnen. [www ]. Vis sammendrag
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Métaphores de langue chez les locuteurs de créole et de français à l’île de la Réunion.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Narratives from a post-diglossic society: Attitudes and conceptualizations about language at Reunion Island.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Golden, Anne (2016). Vurdering av teksten eller vurdering av språket? En analyse av innlæreres tekster som er skrevet til Språkprøven.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklasseteamet reflekterer over skolens tekstmangfold i lys av andrespråkselevenes utfordringer.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklassinger lærer om edderkopper..
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). "Jeg vil helst snakkes norsk på norsk". Flerspråklige kongoleseres narrativer om det å lære norsk.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Språk og språkinnlæring i ulike livsfaser og på ulike steder. Kongolesiske migranter i Norge forteller.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Témoignages de la diglossie réunionnaise en transition : une analyse narrative de données PFC.
 • Golden, Anne (2015). Creoles and Second Language Acquisition.
 • Golden, Anne (2015). Ordforrådet i tekster og hos individer. Ordforståelse og ordbruk i en skolekontekst.
 • Golden, Anne (2015). Vocabulary in Text books.
 • Golden, Anne (2015). What counts as emotion in texts?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2015). Hvilken rolle spiller tekstinnholdet ved en språktest?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2015). What role do content, text structure and style play in the evaluation of a language test?.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Conceptualizations of second language learning and literacy. Metaphors in conversation.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Linguistic Landscaping in a Norwegian Multilingual Classroom.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). The importance of the self in second language learning: Identity construction in narrative discourse.
 • Golden, Anne (2014). Andrespråksforskning i dag – og i morgen. Hva bidrar MultiLing med?.
 • Golden, Anne (2014). Conceptualizations of language learning.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita (2014). Trender i den skandinaviske forskningen på andrespråksskriving.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Hvorfor blir tekster skrevet av vietnamesere vurdert lavere enn tekster skrevet av spansktalende kandidater.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Kognitiv lingvistikk og morsmålstransfer.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Texts in test.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Internasjonal forskning om barn og unges ordforråd og litterasitetspraktiser på andrespråket- En kunnskapsstatus.
 • Golden, Anne (2013). Emotions in test texts.
 • Golden, Anne (2013). Metaphors of Emotions in Texts about Friendship.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2013). Forskning i Norge på minoritetsspråklige barn og voksnes ordforråd. Teoriforankring, metoder og resultater.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2013). Metaphors of language learning in migrants’ identity construction.
 • Golden, Anne & Tenfjord, Kari (2013). The long and windy road of ASKeladden. A corpus-based approach to L1 transfer in Norwegian learner language,.
 • Golden, Anne; Tenfjord, Kari & Kulbrandstad, Lars Anders (2013). Ethos construction in learners’ text: a subject for transfer.
 • Golden, Anne; Tenfjord, Kari & Kulbrandstad, Lars Anders (2013). Tekst i test.
 • Lanza, Elizabeth & Golden, Anne (2013). Personal and professional identities at the crossroads in a migration context.
 • Tenfjord, Kari; Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2013). Tekst i tester. Identitets- og etoskonstruksjoner.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2012). Metaphors of language learning in migrants’ narrative discourse.
 • Lanza, Elizabeth & Golden, Anne (2012). Telling lives: Personal and professional identities at the crossroads in a migration context.
 • Golden, Anne (2011). Prentice, Julia: På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljøer. Språk & Stil.  ISSN 1101-1165.  21
 • Golden, Anne (2011). The pleasure of company: Focus groups, narratives, metaphors, and agency.
 • Golden, Anne (2011). Vokabular – særlig flerordsuttrykk – i tekster for og av innlærere.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2011). Metaphors of culture in migrants’ discourse.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2011). Transnational and translocal identities in migrant narratives: African psychiatrists in Norway.
 • Golden, Anne; Tenfjord, Kari & Dregelid, Karen Margrethe (2011). Complexity in texts written by Vietnamese learners of Norwegian.
 • Golden, Anne; Tenfjord, Kari & Dregelid, Karen Margrethe (2011). 'Øyer' i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere.
 • Golden, Anne (2010). Emotions and figurative language A corpus study based on ASK on written production by adult learners of Norwegian.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Litterasitet i et andrespråksperspektiv – status om skriving.
 • Lanza, Elizabeth & Golden, Anne (2010). Identity in biographical narratives of migration and labor.
 • Lanza, Elizabeth & Golden, Anne (2010). Identity in narratives of migration and labor.
 • Lanza, Elizabeth & Golden, Anne (2010). Language, culture and identity in narratives of migration and labor.
 • Golden, Anne (2009). Emotions and figurative language in L2=Norwegian.
 • Golden, Anne (2009). Forståelse av metaforiske uttrykk hos majoritets- og minoritetselever i ungdomsskolen.
 • Golden, Anne (2009). Forstår vi hverandre? Samtaler mellom personer med ulike morsmål.
 • Golden, Anne (2009). Literacy research in Norway.
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lise Iversen; Tenfjord, Kari & Lanza, Elizabeth (2009). SLA and bilingualism under the Northern light.
 • Golden, Anne (2008). Identity, narratives and metaphors.
 • Golden, Anne (2008). Metaphor as a tool in research on identity construction.
 • Golden, Anne (2008). Ord om ord og uttrykk: Ordforrådet i lærebøker – ordforrådet til minoritetselever.
 • Golden, Anne (2008). The production of metaphors by adult learners of Norwegian.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 6. feb. 2018 13:03