English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 11. jan. 2013 14:08

I østnorske graver fra romertiden er det funnet hele sett av servise, drikkebegre og leirkar til mat. Det vitner om et nytt syn på døden, der elitens gjestebudskultur tas med inn i det hinsidige.

Publisert 28. des. 2012 11:05

Klassisk arkeologi er konservativ og har lett for å favorisere de rådende teorier, sier arkeolog Konstantinos Chilidis. Han har tatt for seg den langvarige striden rundt funnet av kongegraven i Vergina for å utforske arkeologiens vesen.

Publisert 10. juli 2012 08:46

USA undervurderte skillet mellom Taliban og al-Qaida, mener forsker Anne Stenersen. Det kan ha fått store konsekvenser for Afghanistan-politikken etter 11. september 2001.

Publisert 17. apr. 2012 14:09

Er FN en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk? En studie viser at det trolig er mer presist å beskrive FN som en viktig byggestein – og en pryd for landet.

Publisert 15. mars 2012 13:17

I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på linje med menn i Norge. Det markeres av flere forskere med et omfattende prosjekt om kvinners politiske rettigheter.

Publisert 9. mai 2011 12:16

Utvidelsen av konkurranseidrett for kvinner i mellomkrigstiden påvirket den medisinske forskningens syn på kvinnekroppen, viser ny avhandling.

Publisert 25. mars 2011 14:15

Til tross for at de økonomiske og materielle skillene ble mindre på 1970-tallet, forsvant ikke oppfatningen om sterke klasseskiller, viser historiker Harald Utter i en ny avhandling.

Publisert 17. mars 2011 16:02

Dagens Hedmark fylke var trolig allerede i yngre steinalder befolket av to ulike kulturgrupper. Nord for Trysilelva holdt et samisk fangstfolk til. I sør et nordisk jordbruksfolk.

Publisert 22. feb. 2011 15:59

En ny ph.d.-avhanding gir liten støtte til påstandene om at nordmenn er spesielt fredsinnstilte og at Norge har en særegen fredstradisjon. – Det er riktigere å snakke om en felles skandinavisk fredstradisjon, mener avhandlingens forfatter, Per Jostein Ringsby.

Publisert 25. nov. 2010 16:22

Til forskjell fra andre skandinaviske vikingbyer, var finsmedene i Kaupang glad i å lage smykker av bly - slik de også var i York og Dublin.

Publisert 6. sep. 2010 15:34

På tjue- og trettitallet dro norske NKP-medlemmer i hemmelighet til egne skoler i Sovjetunionen for å utdannes som politiske og ideologiske ledere. Blant dem var senere stortingsrepresentanter.

Publisert 14. juni 2010 12:47

I sommer er arkeologene fra Universitetet i Oslo på plass i Hierapolis igjen. De skal lete etter flere brikker i puslespillet om pilegrimen som kanskje dro helt fra Norden for å dø i Tyrkia.