Innkalling til instituttstyremøte 23. mars 2015

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 23. mars kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 9. februar 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Utlysning av førsteamanuensisstilling i flerspråklighet

Vedlegg:
Utlysningstekst

Ordinære saker

V-SAK 3 Studiekvalitetsrapport 2014

Vedlegg:
Framleggsnotat av 16-03-2015
ILNs studiekvalitetsrapport 2014

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den fremlagte studiekvalitetsrapporten.

V-SAK 5  Årsmelding 2014 for MultiLing Senter for flerspråklighet, Senter for fremragende forskning

Vedlegg:

Fremleggsnotat av 17-03-2015
MultiLing Annual Report 2014 – Center for MultiLingualism in Society across the Lifespan

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar årsmelding for MultiLing Senter for flerspråklighet, 2014.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Innstilling postdoktor-stilling i lingvistikk (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 16-03-2015 fra instituttleder
Innstilling
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonsliste fra de innstilte søkerne

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

 

Publisert 16. mars 2015 15:07 - Sist endret 15. apr. 2015 11:06