Arnt Maasø

Bilde av Arnt Maasø
English version of this page
Telefon +47 22850419
Mobiltelefon +4741420825
Rom Avtale møte på Zoom eller Teams
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • Visiting fellow at QUT, Digital media research centre (juni 2019 - januar 2020).
 • Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) siden 2003.
 • Undervisningsleder og nestleder ved IMK 2005-2009.
 • Disputerte til dr. art.-graden juni 2002 på avhandlingen «Se-hva-som-skjer»: En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV.
 • Vikariat som førsteamanuensis ved IMK 01.08.99-01.03.00 og 01.10.2001-01.06.2003.
 • Doktorgradsstipendiat ved IMK fra 01.08.96-01.08.01.
 • Forsker ved Politihøgskolen 01.07.95 - 01.08.96.
 • Vit. ass. Institutt for medier og kommunikasjon våren 1995.
 • Cand. philol. (hovedfag) i medievitenskap i 1995.
 • Fortid som musikant, bl.a. som Distriktsmusiker for Rikskonsertene i 1986-87 og komponist for TV-serien Furuhaugen Blues (NRK 1993).

Undervisnings- og veiledningsområder

Har undervist en rekke emner på BA, MA og PhD-nivå innenfor temaer som musikk- og lydbruk i mediene, film og fjernsyn, populærkultur, mediebruk, kommunikasjonsteori, mediehistorie og web. Har veiledet omlag 45 hovedfags- og masteroppgaver og fire PhD-avhandlinger innenfor et ganske variert faglig spekter.

Priser og nominasjoner

 • Utnevnt til Merittert underviser av Universitetsstyret 2020.
 • Undervisningsprisen 2011 utdelt av Studentparlamentet ved UiO
 • Nomert til Det humanistiske fakultets formidlingspris i 2009.
 • Andre pris og 'rosende omtale' i Universitetsforlagets kåring av beste tidsskriftartikkel publisert i 2007 for artikkelen «‘Ford de fortjener det’. Publikumsdeltakelse som strategist utviklingsområde i mediebransjen» (cf. Maasø, Sundet and Syvertsen 2007).

Ulike utvalg og oppdrag

 • Medlem av programrådet ved IMK (2018 - 2019)
 • Verneombud (2016 - 2020)
 • Medlem av styringsgrupa i forskningsnettverket Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)
 • Medlem av Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet for fast vitenskapelige ansatte, UiO (vara 2011, fast fra 2012-2014).
 • Medlem av Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved ved Det humanistiske fakultet, UiO (2012-2014).
 • IMKs representant i New Media Network (2010-2014)
 • Tilsynssensor ved NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap (2010-2012).
 • Tillitsvalgt for fagforeningen Akademikerne ved Det Humanistiske fakultet (2010-2011).
 • Programsensor ved Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap (2009-2011).
 • Medlem at styret ved Institutt for medier og kommunikasjon siden 2009 (samt 1997-1998).
 • Medlem av editorial board for tidsskriftet Music, Sound and the Moving Image, University of Liverpool Press (2007-2019).
 • Leder av arbeidsgruppen for evaluering av normer og vurderingsformer i undervisning og veiledning ved Det humanistiske fakultet (høsten 2007).
 • Medlem av studierådet ved Det humanistiske fakultet 2005-2009
 • Leder av styringsgruppa for HF-prosjektet for arbeidslivsrelevans i studiene 2005-2007 (Prosjeket fikk en pris for studiekvalitet i høyere utdanning av NOKUT i 2008).
 • Medlem av flere bedømmelseskommiteer for doktoravhandlinger i Norge, Sverige og Danmark.
 • Medlem i studierådet ved Norsk lydskole (NIS) 2004.
 • Medlem av medieklagenemda (klagenemda for film og videogram) 2000-2007.
 • Redaksjonsmedlem i Norsk medietidsskrift 1999-2002. Webredaktør og hovedredaktør for tre numre.

Inviterte plenumsforedrag ved vitenskapelige konferanser

 • Streaming – a challenge for the future of music? [pdf] Invitert keynote ved konferansen Musimorphose(s), Paris 11.11.15.
 • ’Aural affordances’. Keynote at 11th Laterna Film Academy, 2005.
 • ’Mediating sound and silence’. Keynote at The 17. Nordic conference of media researchers in Aalborg, 2005.

Kuriosa

En 5-6 sekunders video med en audiovisuell illusjon, kalt McGurk-effekten, er sett over en million ganger på YouTube og flere hundre tusen ganger på IMKs hjemmeside etter at jeg laget klippet engang i 1997 ved hjelp av Tone Vervågen, som da var student på IMK. Illusjonen har fått navn etter førsteforfatteren i artikkelen "Hearing lips and seeing voices" av McGurk, H. og J. MacDonald i Nature 264: 746-748, 1976.

McGurk-klippet er brukt i mange sammenhenger – fra websider, DVD-er og bøker til utstillinger og museer. Mitt favorittklipp nedenfor er fra et japansk gameshow i 2006. Alltid drømt om å være big in Japan...

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medieinnovasjon, Medieteknologi, Mobile medier, Strømmetjenester, Mediebransjene, Populærkultur, Populærmusikk

Publikasjoner

 • Arnt Maasø & Anja Nylund Hagen (2019): Metrics and decision-making in music streaming, Popular Communication, DOI: 10.1080/15405702.2019.1701675
 • Maasø, Arnt (2016). Music Streaming, Festivals, and the Eventization of Music . Popular music and society.  doi: 10.1080/03007766.2016.1231001
 • Maasø, A., & Toldnes, R. (2014). "Mitt lille land". i J. S. Knudsen, M. S. Skånland, & G. Trondalen, Musikk etter 22. juli (Vol. 7, pp. 25–47). Oslo: Skriftserie fra Senter for musikk og helse.
 • 安特·马斯 (2013)“间接语声的空间关系”,放低话筒杆:电影声音批评,杰依·贝克,托尼·格莱亚达 著,黄英侠译,中国电影出版社,35-49 (Maasø, Arnt (2013) "The Proxemics of the Mediated Voice", in Lowering the Boom: Critical Studies in Film Sound, edited by Jay Beck and Anthony Grajeda, translated by Yingxia Huang, China Film Press, pp 35-49.)
 • Danielsen, Anne og Arnt Maasø (2011) "Mediating Music: materiality and silence in Madonna’s ‘Don’tTell Me’" in Popular Music and Easy Listening (edited by Stan Hawkins). Farnham, Surrey: Ashgate.

 • Fagerjord, Anders, Arnt Maasø, Tanja Storsul and Trine Syvertsen (2010): "High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry", in Nordicom Review 31(2), pp. 3-16. 

 • Asbjørnsen, Dag og Arnt Maasø (2009) Bachelorboka: Universitetsforlaget. (Følg Bachelorboka med oppdateringer og nyheter på Facebook og Twitter )
 • Danielsen, Anne og Arnt Maasø (2009) "Mediating Music: materiality and silence in Madonna’s ‘Don’tTell Me’" i PopularMusic. Volume28/2, s. 127–142. Last ned pdf

 • Maasø, Arnt (2008) "Om Babel og dens babelske stillhet.", i Filmanalytiske Tradisjoner, edited by Eva Bakøy and Jo Sondre Moseng. Oslo: Universitetsforlaget. Last ned pdf

 • Maasø, Arnt (2008) "The Proxemics of the Mediated Voice: An Analytical Framework for Understanding Sound Space in Mediated Talk.", in Lowering the Boom: Critical Studies in Film Sound, edited by Jay Beck and Anthony Grajeda, pp 36-50. Urbana and Chicago: University of Illinois press. (Les anmeldelse i Jump Cut)

 • Beyer, Yngvil , Gunn Sara Enli, Arnt Maasø, & Espen Ytreberg (2007) "Small talk makes a big difference: recent developments in interactive, SMS-based television", in Television & New Media vol. 8 no. 3, pp. 213-234. Last ned pdf

 • Maasø, Arnt; Sundet, Vilde Schanke; Syvertsen, Trine (2007) "Fordi de fortjener det". Publikumsdeltakelse som strategisk utviklingsområde i mediebransjen", i Norsk Medietidsskrift årg. 14 nr. 2, s. 125-153 Last ned pdf

 • Maasø, Arnt (2006) "Designing sound and silence", i Nordicom Information 2/2006 s. 21-34. (Levert som plenumsforedrag ved den 17. Nordiske medieforskerkonferansen i Aalborg 13.8.05. Last ned pdf )

 • Fagerjord, Anders, Faltin Karlsen, Arnt Maasø, Tanja Storsul og Trine Syvertsen (2005) "Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk", i Norsk medietidsskrift nr. 2. årg. 12, s. 94-115. Last ned pdf

 • Lindstad, Anders og Arnt Maasø (2003) Allmennkringkasting i TV 2: Programlegging i perioden 2000-2003. Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

 • Maasø, Arnt (2002) "Se-hva-som-skjer: TV 2s bruk av lyd som oppmerksomhetsstrategi", i G. Enli, T. Syvertsen og S. Østby Sæther (red.): TV2 1992-2002: Et hjem for oss - Et hjem for deg? Kristiansand: Høgskoleforlaget.

 • Maasø, Arnt (2002) "Rollen til radio og TV i formidling av populærmusikk", i J. Gripsrud (red.): Populærmusikken i kulturpolitikken. Oslo: Norsk kulturråd.

 • Maasø, Arnt (2002) "Le son des télés" i Dossiers de L'Audiovisuel, no. 101, Paris.

 • Maasø, Arnt (2002) "Se-hva-som-skjer! En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV".Doktoravhandling ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Last ned pdf [2 MB]

 • Maasø, Arnt (2002) "This Goes to Eleven': 'High' and 'Low' Sound in Television", i S. Ericson og E. Ytreberg (red.) Fjernsyn mellom høy og lav kultur. Kristiansand: Høgskoleforlaget.

 • Maasø, Arnt (2000) "'Synchronisieren ist unnorwegisch': (Un)synchrone Lippen vor dem Horizont der norwegischen Sprachbearbeitungspraxis", i Montage/AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte Audiovisueller Kommunikation, Vol. 9, nr. 1, Mai 2000, Berlin.

 • Maasø, Arnt (1998) "I synk med skjermen?", i Norsk medietidsskrift 1/98.

 • Maasø, Arnt (1998) "Fra stumfilm til lydfilm. Hvordan påvirket lyden filmens fortellermåter?", i Hertzberg Johnsen, Birgit og Andreas Sveen (red.): Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. Oslo: Sypress Forlag.

 • Maasø, Arnt (1995) "Lydkonvensjoner i lydfilmen", i Norsk medietidsskrift, årg. 2 nr. 2, s. 101-118.

 • Maasø, Arnt (1995) Lyden av levende bilder. IMK-rapport nr. 14, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

 • Maasø, Arnt & Hagen, Anja Nylund (2019). Metrics and decision-making in music streaming. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture.  ISSN 1540-5702. . doi: 10.1080/15405702.2019.1701675 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2016). Music Streaming, Festivals, and the Eventization of Music. Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  41(2), s 154- 175 . doi: 10.1080/03007766.2016.1231001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne & Maasø, Arnt (2011). Mediating Music: Materiality and Silence in Madonna's "Don't Tell Me", In Stan Hawkins (ed.),  Pop Music and Easy Listening: The Library of Essays on Popular Music.  Ashgate.  ISBN 9780754629528.  Kapittel 9.  s 127 - 169
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 3- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Danielsen, Anne & Maasø, Arnt (2009). Mediating Music: materiality and silence in Madonna's 'Don't Tell Me'. Popular Music.  ISSN 0261-1430.  28(2), s 127- 142 . doi: 10.1017/S0261143009001743 Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2008). Om Babel og dens babelske stillhet, I: Eva Bakøy (red.),  Filmanalytiske tradisjoner.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012933.  4.  s 86 - 94
 • Maasø, Arnt (2008). The Proxemics of the Mediated Voice: An Analytical Framework for Understanding Sound Space in Mediated Talk, In Jay Beck & Anthony Grajeda (ed.),  Lowering the boom: Critical Studies in Film Sound.  University of Illinois Press.  ISBN 978-0-252-03323-0.  Kapittel.  s 36 - 50
 • Beyer, Yngvil; Enli, Gunn; Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2007). Small talk makes a big difference: recent developments in interactive, SMS-based television. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  8(3), s 213- 234 Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2007). "Fordi de fortjener det". Publikumsdeltakelse som strategisk utviklingsområde i mediebransjen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  14(2), s 125- 153
 • Maasø, Arnt (2006). Designing Sound and Silence. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  28(2), s 21- 34
 • Fagerjord, Anders; Karlsen, Faltin; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(2), s 94- 115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, S.; Gjelsvik, A. & Maasø, Arnt (2002). NML 25 år. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.
 • Maasø, Arnt (2002). Le son des télés. Dossiers de l'audiovisuel (Bry-sur-Marne).  (101), s 36- 39
 • Maasø, Arnt (2002). Rollen til radio og TV i formidling av populærmusikk, I: Jostein Gripsrud (red.),  Populærmusikken i kulturpolitikken.  Norsk kulturråd, Oslo.  ISBN 82-7081-107-6.  s 356 - 393-
 • Maasø, Arnt (2002). ¿Se-hva-som-skjer¿: TV 2s bruk av lyd som oppmerksomhetsstrategi, I: Gunn Enli; Stig Sæther & Trine Syvertsen (red.),  TV2 1992-2002: "Et hjem for oss, Et hjem for deg?".  Høgskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7147-220-8.  s 123 - 135
 • Maasø, Arnt (2002). 'This goes to eleven' - 'high' and 'low' sound in television, In  Fjernsyn mellom høy og lav kultur.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-386-4.  s 175 - 204
 • Maasø, Arnt (2000). 'Synchronisieren ist unnorwegisch': (Un)synchrone Lippen vor dem Hintergrund der norwegischen Sprachbearbeitungspraxis. Montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation.  ISSN 0942-4954.  9(1), s 147- 172

Se alle arbeider i Cristin

 • Spilker, Hendrik Storstein & Maasø, Arnt (2020). An algorithm and interface perspective on why access to unlimited amounts of music does not seem to foster musical diversity.
 • Maasø, Arnt (2019). How the revenue share model of music streaming services made Spotify’s ‘clickfarms’ scandals, ‘playlist payola’ and Tidal’s streaming scams possible, and how it can be fixed. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2019). Streaming platforms and research in the Nordics.
 • Maasø, Arnt (2019). The gaming and building of trust in music metrics. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2018). How streaming scandals are made possible by the revenue model, and how business model innovations could bring back trust and transparency.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt; Hagen, Anja Nylund & Kjus, Yngvar (2016). Clouds & Concerts summarised.
 • Maasø, Arnt (2016). Eventisation and concentration of online music.
 • Maasø, Arnt (2016). Musikkbruk i dag og da besteforeldrene dine var unge. Hva betyr det for fremtidens musikkultur?. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2016). Nye lyttemønstre i strømmingens tid.
 • Maasø, Arnt (2016). Sky & Scene – et tilbakeblikk. ballade.no.
 • Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2016). Eventer som forretning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen & Maasø, Arnt (2016). Eventisering.
 • Maasø, Arnt (2015). Forskning med / mot / og / eller på strømmen.
 • Maasø, Arnt (2015). Lyttevaner og -mønstre i musikkstrømmetjenester.
 • Maasø, Arnt (2015). Muligheter og utfordringer 
for musikkstrømming.
 • Maasø, Arnt (2015). Musikk mot strømmen.
 • Maasø, Arnt (2015). Streaming – a challenge for the future of music?.
 • Maasø, Arnt (2014). A better way to cut a cake and eat it too: On revenue share in music streaming and the value of platform economics. Medium.
 • Maasø, Arnt (2014). A user-centric settlement for streaming?. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2014). Brukersentrert avregning av strømmeinntekster? Betydningen for artister og norskandel.
 • Maasø, Arnt (2014). Brukersentrert avregning av strømmeinntekter?.
 • Maasø, Arnt (2014). Businessmodels and revenue streams.
 • Maasø, Arnt (2014). Digital Music Innovation.
 • Maasø, Arnt (2014). Digital deltakelse og live-opplevelser. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2014). Dividing the stream. Record of the Day.
 • Maasø, Arnt (2014). FAST FORWARD – NORWEGIAN EXPERIENCES WITH THE DIGITALIZATION OF THE MUSIC MARKET. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2014). Le streaming musical: Un modèle pérenne d'accès a la musique.
 • Maasø, Arnt (2014). Mobile streaming: emerging trends.
 • Maasø, Arnt (2014). Music Streaming in Norway: Four trends, Four years later.
 • Maasø, Arnt (2014). Paneldebatt om strømmemodellen.
 • Maasø, Arnt (2014). Surviving Streaming: How insight into listening patterns and the streaming model provide maps for the future.
 • Maasø, Arnt & Toldnes, Ragnhild (2014). Mitt lille land: Sørgemusikk og sosiale strømmer, I: Jan Sverre Knudsen; Marie Strand Skånland & Gro Trondalen (red.),  Musikk etter 22. juli.  Norges musikkhøgskole.  Kapittel 2.  s 25 - 48
 • Maasø, Arnt (2013). Den nye musikkhverdagen: Strømming og sosiale medier.
 • Maasø, Arnt (2013). Music consumption in the age of streaming: Who listens to what, when and how?.
 • Maasø, Arnt (2013). Music streaming and innovation through research.
 • Maasø, Arnt (2013). "Music streaming and user patterns: Scandinavians as crash test dummies for the future of music?".
 • Maasø, Arnt (2013). Navigating the Seven Seas of Songs: Search, Playlists and Editorial content in WiMP streaming service.
 • Maasø, Arnt; Løvholm, Ola & Jian, Xin (2013). Playlist listening.
 • Maasø, Arnt (2012). Clouds and Concerts: WiMP and consumer behaviour.
 • Maasø, Arnt (2012). Event based listening: music streaming services and listening patterns.
 • Maasø, Arnt (2012). Expanding and enhancing the ‘live’ music experience: Analyzing streaming and social media behavior before, during and after a festival.
 • Maasø, Arnt (2012). Music streaming and sense of ownership.
 • Maasø, Arnt (2012). Samspill mellom sky og scene.
 • Maasø, Arnt (2012). Sky & Scene : Brukerundersøkelse av musikkstrømming.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt & Due, Beathe (2011). Samspillet mellom live-musikk og digitale musikktjenester: Streaming-mønstre under Øya-festivalen 2010.
 • Maasø, Arnt & Helseth, Tore (2008). Musikk og lyd i film, I: Eva Bakøy (red.),  Filmanalytiske tradisjoner.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012933.  Forord til kapittel 4.  s 79 - 85
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). New web phenomena. Government administration and the culture of sharing. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). Nye nettfenomener. Staten og delekulturen. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Maasø, Arnt (2007). Om kulturdekningen i Colosseum, Colosseum Spesial, SAAB, Sarahs fornemmelse av kultur, Absolutt Underholdning, Kulturbeitet og Store Studio.
 • Ytreberg, Espen & Maasø, Arnt (2007). Trends and strategies in user-generated content and audience participation.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2006). Personalised and Participatory Media: Studying Fortune-telling in the Media Industry.
 • Maasø, Arnt (2006). Addressing microphones and cameras: The role of technology in simultaneously interpersonal and mediated address.
 • Maasø, Arnt (2006). Addressing multiple publics: bridging the chasm between the interpersonal and mediated.
 • Maasø, Arnt (2006). Cross-media formats: extra material and text-user relations in DVDs.
 • Maasø, Arnt (2006). Silence as marker of medium specificity.
 • Maasø, Arnt & Syvertsen, Trine (2006). Ti grunner til å satse på publikumsdeltakelse – blikk på mediebransjen.
 • Maasø, Arnt; Syvertsen, Trine & Sundet, Vilde Schanke (2006). 'Noe for alle. Alltid' - Ti grunner til at mediebransjen satser på publikumdeltakelse.
 • Danielsen, Anne & Maasø, Arnt (2005). The materiality of mediating music.
 • Maasø, Arnt (2005). Aural affordances.
 • Maasø, Arnt (2005). Mediating sound and silence (Keynote ved Den 17. Nordiske Medieforskerkonferansen i Aalborg).
 • Danielsen, Anne & Maasø, Arnt (2005). Rhythm and materiality in Madonna's Don't tell me.
 • Maasø, Arnt (2004). Kreativ lydbruk.
 • Maasø, Arnt (2004). Musikk og TV-drama.
 • Maasø, Arnt (2004). The Proxemics of the Mediated Voice: An Analytical Framework for Understanding Sound Space in Mediated Talk.
 • Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2004). Participant framework in SMS-based TV.
 • Maasø, Arnt (2004). Designing 'live' sound in televised sports.
 • Maasø, Arnt (2003). Allmennkringkasting i TV 2: Programlegging i perioden 2000-2003 (Rapport til Allmennkringkastingsrådet. Medforfatter: Anders Lindstad).
 • Maasø, Arnt (2003). Eavesdropping on �Live� Performance: Sonic Surveillance in Big Brother.
 • Maasø, Arnt (2003). Eavesdropping on �Live� Performance: Sonic Surveillance in Big Brother.
 • Maasø, Arnt (2003). Negotiating a �new Norwegianness� through �ironic racism� in the television satire "O.J.- A helping hand".
 • Maasø, Arnt (2002). "Se-hva-som-skjer!": En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2001). From 'Registration' to '(Re)Construction' of Sonic Space in Televised Sports. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2001, 15. januar). Intervju om bruk av musikk i reklame. [Radio].  Kulturbeitet, NRK Radioens P2.
 • Maasø, Arnt (2001, 09. mars). Intervju på WOK (NRK P2), del 1. [Radio].  NRK Radio P2. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2001, 12. mars). Intervju på WOK (NRK P2), del 2. [Radio].  NRK Radio P2. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2001, 28. september). Lydkrig på TV'en. [Radio].  Intervju i Aftenposten (Morgen).
 • Maasø, Arnt (2001). TV er best uten reklame. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Maasø, Arnt (2000). Fra enkeltprogrammer til seerflyt. Vis sammendrag
 • Maasø, Arnt (2000). Sound in "between programming" in Norwegian Television.
 • Maasø, Arnt (2000). 'This Goes to Eleven': 'High' and 'Low' Sound in Television.
 • Maasø, Arnt (2000). 'This goes to eleven': 'high' and 'low' sound in television.
 • Maasø, Arnt (2000). "This goes to eleven": 'high' and 'low' sound in television.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. aug. 2010 21:58 - Sist endret 21. sep. 2020 14:48