Arnt Maasø

Førsteamanuensis
Bilde av Arnt Maasø
English version of this page
Telefon 22850419
Mobiltelefon 41420825
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 0349 Oslo
Postadresse Pb 1093 - Blindern 0317 OSLO

Siste

 • Maasø, Arnt & Hendrik Storstein Spilker (2022). The Streaming Paradox: Untangling the Hybrid Gatekeeping Mechanisms of Music Streaming, Popular Music & Society; DOI: 10.1080/03007766.2022.2026923
 • Maasø, Arnt & Simonsen, Hanne Gram (2021). Kollegaveiledning i en lærende organisasjon, i Anne Line Wittek & Thomas de Lange (red.),  Kollegaveiledning i høyere utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215048420.  s 143 - 159

Bakgrunn

 • Visiting fellow at QUT, Digital media research centre (juni 2019 - januar 2020).
 • Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) siden 2003.
 • Undervisningsleder og nestleder ved IMK 2005-2009.
 • Disputerte til dr. art.-graden juni 2002 på avhandlingen «Se-hva-som-skjer»: En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV.
 • Vikariat som førsteamanuensis ved IMK 01.08.99-01.03.00 og 01.10.2001-01.06.2003.
 • Doktorgradsstipendiat ved IMK fra 01.08.96-01.08.01.
 • Forsker ved Politihøgskolen 01.07.95 - 01.08.96.
 • Vit. ass. Institutt for medier og kommunikasjon våren 1995.
 • Cand. philol. (hovedfag) i medievitenskap i 1995.
 • Fortid som musikant, bl.a. som Distriktsmusiker for Rikskonsertene i 1986-87 og komponist for TV-serien Furuhaugen Blues (NRK 1993).

Undervisnings- og veiledningsområder

Har undervist en rekke emner på BA, MA og PhD-nivå innenfor temaer som musikk- og lydbruk i mediene, film og fjernsyn, populærkultur, mediebruk, kommunikasjonsteori, mediehistorie og web. Har veiledet omlag 45 hovedfags- og masteroppgaver og fire PhD-avhandlinger innenfor et ganske variert faglig spekter.

Inviterte plenumsforedrag og keynotes

 • Streaming – a challenge for the future of music? [pdf] Invitert keynote ved konferansen Musimorphose(s), Paris 11.11.15.
 • ’Aural affordances’. Keynote at 11th Laterna Film Academy, 2005.
 • ’Mediating sound and silence’. Keynote at The 17. Nordic conference of media researchers in Aalborg, 2005.

Utvalg og oppdrag

 • Medlem av Fagrådet for IT i utdanning ved UiO (2022 – ) 
 • Leder av Pedagogisk akademi av meritterte undervisere ved UiO (2021 –)
 • Faglig leder ved HF:Studio (2021 - 2022)
 • Medlem av instituttstyret ved IMK (2021 – )
 • Medlem av programrådet ved IMK (2018 - 2019)
 • Verneombud (2016 - 2020)
 • Medlem av styringsgrupa i forskningsnettverket Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)
 • Medlem av Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet for fast vitenskapelige ansatte, UiO (vara 2011, fast fra 2012-2014).
 • Medlem av Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved ved Det humanistiske fakultet, UiO (2012-2014).
 • IMKs representant i New Media Network (2010-2014)
 • Tilsynssensor ved NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap (2010-2012).
 • Tillitsvalgt for fagforeningen Akademikerne ved Det Humanistiske fakultet (2010-2011).
 • Programsensor ved Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap (2009-2011).
 • Med i styret i Alumnuiforeningen X-IMK (ca. 2007 – )
 • Medlem at styret ved Institutt for medier og kommunikasjon siden 2009 (samt 1997-1998).
 • Medlem av editorial board for tidsskriftet Music, Sound and the Moving Image, University of Liverpool Press (2007-2019).
 • Leder av arbeidsgruppen for evaluering av normer og vurderingsformer i undervisning og veiledning ved Det humanistiske fakultet (høsten 2007).
 • Medlem av studierådet ved Det humanistiske fakultet 2005-2009
 • Leder av styringsgruppa for HF-prosjektet for arbeidslivsrelevans i studiene 2005-2007 (Prosjeket fikk en pris for studiekvalitet i høyere utdanning av NOKUT i 2008).
 • Medlem av flere bedømmelseskommiteer for doktoravhandlinger i Norge, Sverige og Danmark.
 • Medlem i studierådet ved Norsk lydskole (NIS) 2004.
 • Medlem av medieklagenemda (klagenemda for film og videogram) 2000-2007.
 • Redaksjonsmedlem i Norsk medietidsskrift 1999-2002. Webredaktør og hovedredaktør for tre numre.

Priser og nominasjoner

 • Utnevnt til Merittert underviser av Universitetsstyret 2020.
 • Undervisningsprisen 2011 utdelt av Studentparlamentet ved UiO
 • Nomert til Det humanistiske fakultets formidlingspris i 2009.
 • Andre pris og 'rosende omtale' i Universitetsforlagets kåring av beste tidsskriftartikkel publisert i 2007 for artikkelen «‘Ford de fortjener det’. Publikumsdeltakelse som strategist utviklingsområde i mediebransjen» (cf. Maasø, Sundet and Syvertsen 2007).

Kuriosa

En 5-6 sekunders video med en audiovisuell illusjon, kalt McGurk-effekten, er sett over en million ganger på YouTube og flere hundre tusen ganger på IMKs hjemmeside etter at jeg laget klippet engang i 1997 ved hjelp av Tone Vervågen, som da var student på IMK. Illusjonen har fått navn etter førsteforfatteren i artikkelen "Hearing lips and seeing voices" av McGurk, H. og J. MacDonald i Nature 264: 746-748, 1976.

McGurk-klippet er brukt i mange sammenhenger – fra websider, DVD-er og bøker til utstillinger og museer. Mitt favorittklipp nedenfor er fra et japansk gameshow i 2006. Alltid drømt om å være big in Japan...
 

Forskningsemner og publikasjoner

Emneord: Algoritmisk kultur, Musikk og medier, Medieteknologi, Strømmetjenester, Populærmusikk studier

Publikasjoner

 • Maasø, Arnt & Hendrik Storstein Spilker (2022). The Streaming Paradox: Untangling the Hybrid Gatekeeping Mechanisms of Music Streaming, Popular Music & Society; DOI: 10.1080/03007766.2022.2026923
 • Maasø, Arnt & Simonsen, Hanne Gram (2021). Kollegaveiledning i en lærende organisasjon, i Anne Line Wittek & Thomas de Lange (red.),  Kollegaveiledning i høyere utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215048420.  s 143 - 159
 • Arnt Maasø & Anja Nylund Hagen (2019). Metrics and decision-making in music streaming, Popular Communication, DOI: 10.1080/15405702.2019.1701675
 • Maasø, Arnt (2016). Music Streaming, Festivals, and the Eventization of Music . Popular music and society.  doi: 10.1080/03007766.2016.1231001
 • Maasø, A., & Toldnes, R. (2014). "Mitt lille land". i J. S. Knudsen, M. S. Skånland, & G. Trondalen, Musikk etter 22. juli (Vol. 7, pp. 25–47). Oslo: Skriftserie fra Senter for musikk og helse.
 • 安特·马斯 (2013)“间接语声的空间关系”,放低话筒杆:电影声音批评,杰依·贝克,托尼·格莱亚达 著,黄英侠译,中国电影出版社,35-49 (Maasø, Arnt (2013) "The Proxemics of the Mediated Voice", in Lowering the Boom: Critical Studies in Film Sound, edited by Jay Beck and Anthony Grajeda, translated by Yingxia Huang, China Film Press, pp 35-49.)
 • Danielsen, Anne og Arnt Maasø (2011) "Mediating Music: materiality and silence in Madonna’s ‘Don’tTell Me’" in Popular Music and Easy Listening (edited by Stan Hawkins). Farnham, Surrey: Ashgate.

 • Fagerjord, Anders, Arnt Maasø, Tanja Storsul and Trine Syvertsen (2010): "High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry", in Nordicom Review 31(2), pp. 3-16. 

 • Asbjørnsen, Dag og Arnt Maasø (2009) Bachelorboka: Universitetsforlaget. (Følg Bachelorboka med oppdateringer og nyheter på Facebook og Twitter )
 • Danielsen, Anne og Arnt Maasø (2009) "Mediating Music: materiality and silence in Madonna’s ‘Don’tTell Me’" i PopularMusic. Volume28/2, s. 127–142. Last ned pdf

 • Maasø, Arnt (2008) "Om Babel og dens babelske stillhet.", i Filmanalytiske Tradisjoner, edited by Eva Bakøy and Jo Sondre Moseng. Oslo: Universitetsforlaget. Last ned pdf

 • Maasø, Arnt (2008) "The Proxemics of the Mediated Voice: An Analytical Framework for Understanding Sound Space in Mediated Talk.", in Lowering the Boom: Critical Studies in Film Sound, edited by Jay Beck and Anthony Grajeda, pp 36-50. Urbana and Chicago: University of Illinois press. (Les anmeldelse i Jump Cut)

 • Beyer, Yngvil , Gunn Sara Enli, Arnt Maasø, & Espen Ytreberg (2007) "Small talk makes a big difference: recent developments in interactive, SMS-based television", in Television & New Media vol. 8 no. 3, pp. 213-234. Last ned pdf

 • Maasø, Arnt; Sundet, Vilde Schanke; Syvertsen, Trine (2007) "Fordi de fortjener det". Publikumsdeltakelse som strategisk utviklingsområde i mediebransjen", i Norsk Medietidsskrift årg. 14 nr. 2, s. 125-153 Last ned pdf

 • Maasø, Arnt (2006) "Designing sound and silence", i Nordicom Information 2/2006 s. 21-34. (Levert som plenumsforedrag ved den 17. Nordiske medieforskerkonferansen i Aalborg 13.8.05. Last ned pdf )

 • Fagerjord, Anders, Faltin Karlsen, Arnt Maasø, Tanja Storsul og Trine Syvertsen (2005) "Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk", i Norsk medietidsskrift nr. 2. årg. 12, s. 94-115. Last ned pdf

 • Lindstad, Anders og Arnt Maasø (2003) Allmennkringkasting i TV 2: Programlegging i perioden 2000-2003. Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

 • Maasø, Arnt (2002) "Se-hva-som-skjer: TV 2s bruk av lyd som oppmerksomhetsstrategi", i G. Enli, T. Syvertsen og S. Østby Sæther (red.): TV2 1992-2002: Et hjem for oss - Et hjem for deg? Kristiansand: Høgskoleforlaget.

 • Maasø, Arnt (2002) "Rollen til radio og TV i formidling av populærmusikk", i J. Gripsrud (red.): Populærmusikken i kulturpolitikken. Oslo: Norsk kulturråd.

 • Maasø, Arnt (2002) "Le son des télés" i Dossiers de L'Audiovisuel, no. 101, Paris.

 • Maasø, Arnt (2002) "Se-hva-som-skjer! En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV". [PDF 2 MB] Doktoravhandling ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

 • Maasø, Arnt (2002) "This Goes to Eleven': 'High' and 'Low' Sound in Television", i S. Ericson og E. Ytreberg (red.) Fjernsyn mellom høy og lav kultur. Kristiansand: Høgskoleforlaget.

 • Maasø, Arnt (2000) "'Synchronisieren ist unnorwegisch': (Un)synchrone Lippen vor dem Horizont der norwegischen Sprachbearbeitungspraxis", i Montage/AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte Audiovisueller Kommunikation, Vol. 9, nr. 1, Mai 2000, Berlin.

 • Maasø, Arnt (1998) "I synk med skjermen?", i Norsk medietidsskrift 1/98.

 • Maasø, Arnt (1998) "Fra stumfilm til lydfilm. Hvordan påvirket lyden filmens fortellermåter?", i Hertzberg Johnsen, Birgit og Andreas Sveen (red.): Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. Oslo: Sypress Forlag.

 • Maasø, Arnt (1995) "Lydkonvensjoner i lydfilmen", i Norsk medietidsskrift, årg. 2 nr. 2, s. 101-118.

 • Maasø, Arnt (1995) Lyden av levende bilder. IMK-rapport nr. 14, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

 • Maasø, Arnt & Spilker, Hendrik Storstein (2022). The Streaming Paradox: Untangling the Hybrid Gatekeeping Mechanisms of Music Streaming. Popular music and society. ISSN 0300-7766. 45(3), s. 300–316. doi: 10.1080/03007766.2022.2026923. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maasø, Arnt & Simonsen, Hanne Gram (2021). Kollegaveiledning i en lærende organisasjon. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 143–159. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maasø, Arnt & Hagen, Anja Nylund (2019). Metrics and decision-making in music streaming. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. ISSN 1540-5702. doi: 10.1080/15405702.2019.1701675. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maasø, Arnt (2016). Music Streaming, Festivals, and the Eventization of Music. Popular music and society. ISSN 0300-7766. 41(2), s. 154–175. doi: 10.1080/03007766.2016.1231001. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Beauchamp, Michael; Lado, Anastasia; Zhang, Yue; Nath, Audrey; Maasø, Arnt & Magnotti, John F (2022). A long-lasting aftereffect of the McGurk Effect.
 • Maasø, Arnt; Brevik, Lisbeth M.; Vasbø, Kristin Beate; Breivik, Jarle; Lerheim, Birgitte & Malthe-Sørenssen, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Dette må bli læringsmiljøets år. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021). Samtale: Hvordan tilrettelegge for hybrid undervisning.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021). Hvordan skape et godt læringsmiljø med hybridundervisning? [Internett]. HF:Studio.
 • Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav & Maasø, Arnt (2021). Musikk, opphavsrett og internett.
 • Maasø, Arnt (2019). Streaming platforms and research in the Nordics.
 • Maasø, Arnt (2019). How the revenue share model of music streaming services made Spotify’s ‘clickfarms’ scandals, ‘playlist payola’ and Tidal’s streaming scams possible, and how it can be fixed.
 • Maasø, Arnt (2018). How streaming scandals are made possible by the revenue model, and how business model innovations could bring back trust and transparency.
 • Maasø, Arnt (2016). Sky & Scene – et tilbakeblikk. ballade.no.
 • Maasø, Arnt (2016). Musikkbruk i dag og da besteforeldrene dine var unge. Hva betyr det for fremtidens musikkultur?
 • Maasø, Arnt (2016). Nye lyttemønstre i strømmingens tid.
 • Maasø, Arnt (2016). Eventisation and concentration of online music.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt; Hagen, Anja Nylund & Kjus, Yngvar (2016). Clouds & Concerts summarised.
 • Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2016). Eventer som forretning. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Ytreberg, Espen & Maasø, Arnt (2016). Eventisering.
 • Maasø, Arnt (2015). Muligheter og utfordringer 
for musikkstrømming.
 • Maasø, Arnt (2015). Musikk mot strømmen.
 • Maasø, Arnt (2015). Forskning med / mot / og / eller på strømmen.
 • Maasø, Arnt (2014). Digital Music Innovation.
 • Maasø, Arnt (2014). Paneldebatt om strømmemodellen.
 • Maasø, Arnt (2014). Brukersentrert avregning av strømmeinntekster? Betydningen for artister og norskandel.
 • Maasø, Arnt (2014). Brukersentrert avregning av strømmeinntekter?
 • Maasø, Arnt (2014). Mobile streaming: emerging trends.
 • Maasø, Arnt (2014). Businessmodels and revenue streams.
 • Maasø, Arnt (2014). Dividing the stream. Record of the Day.
 • Maasø, Arnt (2014). Digital deltakelse og live-opplevelser.
 • Maasø, Arnt (2014). FAST FORWARD – NORWEGIAN EXPERIENCES WITH THE DIGITALIZATION OF THE MUSIC MARKET.
 • Maasø, Arnt (2014). A user-centric settlement for streaming?
 • Maasø, Arnt & Toldnes, Ragnhild (2014). Mitt lille land: Sørgemusikk og sosiale strømmer. I Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand & Trondalen, Gro (Red.), Musikk etter 22. juli. Norges musikkhøgskole. ISSN 1893-3580. s. 25–48.
 • Maasø, Arnt (2013). Den nye musikkhverdagen: Strømming og sosiale medier.
 • Maasø, Arnt; Løvholm, Ola & Jian, Xin (2013). Playlist listening.
 • Maasø, Arnt (2013). Navigating the Seven Seas of Songs: Search, Playlists and Editorial content in WiMP streaming service.
 • Maasø, Arnt (2013). Music streaming and innovation through research.
 • Maasø, Arnt (2013). "Music streaming and user patterns: Scandinavians as crash test dummies for the future of music?".
 • Maasø, Arnt (2012). Sky & Scene : Brukerundersøkelse av musikkstrømming.
 • Maasø, Arnt (2012). Samspill mellom sky og scene.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. aug. 2010 21:58 - Sist endret 23. aug. 2022 08:46

Prosjekter