Personer med emneord «Flerspråklighet»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hanna Solberg Andresen Andresen, Hanna Solberg Stipendiat h.s.andresen@iln.uio.no lingvistikk, konseptuell transfer, andrespråksforskning, flerspråklighet, Norsk som andrespråk
Bilde av Jannis  Androutsopoulos Androutsopoulos, Jannis Professor II (+49) 40 42838-7461 jannis.androutsopoulos@uni-hamburg.de Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett
Bilde av Malene Bøyum Bøyum, Malene Vitenskapelig assistent +47-95872116 malene.boyum@iln.uio.no Lingvistikk, Psykolingvistikk, Språkvitenskap, Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk
Bilde av Diana Maria Camps Camps, Diana Maria Stipendiat +47-22844271 d.m.camps@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Valantis Fyndanis Fyndanis, Valantis Postdoktor (+47) 22 84 42 95 valantis.fyndanis@iln.uio.no Psykolingvistikk, Nevrolingvistikk, Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Kellie Goncalves Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Mobilitet, Opplevelsesturisme, ELF, Språkpolitikk, Globalisering, Semiotiske landskap, Tjenestearbeid, Diskursanalyse, Samfunnsgeografi, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Identitet, Interkulturell kommunikasjon, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser
Bilde av Mira Goral Goral, Mira Professor II mira.goral@iln.uio.no Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Pernille Hansen Hansen, Pernille Postdoktor +47-22857179 99774337 99774337 pernille.hansen@iln.uio.no Psykolingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språkvitenskap, Lingvistikk
Bilde av Leena Maria Heikkola Heikkola, Leena Maria Postdoktor l.m.heikkola@iln.uio.no multippel sklerose, Uttale, Andrespråkslæring og -undervisning, Italiensk, Nevrolingvistikk, Norsk, Klinisk lingvistikk, Finsk, Fonetikk/fonologi, Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Janne Bondi Johannessen Johannessen, Janne Bondi Professor +47-22856814 92896634 +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Bilde av Sofiya Khayitova Khayitova, Sofiya Vitenskapelig assistent +47 908 15 869 sofiya.khayitova@ilos.uio.no Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Bilde av Kamilla Kraft Kraft, Kamilla +47-22844279 kamilla.kraft@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Ekaterina Kuzmina Kuzmina, Ekaterina Postdoktor ekaterina.kuzmina@iln.uio.no Afasi, Flerspråklighet, Kognitiv kontroll, Kognitiv screening
Bilde av Anne Marie Landmark Landmark, Anne Marie Postdoktor +47-22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet
Bilde av Pia Lane Lane, Pia Professor +47-22845695 pia.lane@iln.uio.no Flerspråklighet, Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Kodeveksling, Språkteknologi
Bilde av Elizabeth Lanza Lanza, Elizabeth Senterleder +47-22856751 +47-47278761 elizabeth.lanza@iln.uio.no Flerspråklighet, Tospråklighet, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Diskursanalyse, Samtaleforskning, Narrativer
Bilde av Kristin Vold Lexander Lexander, Kristin Vold Postdoktor +47-22854790 +47-93224317 k.v.lexander@iln.uio.no tekstmeldinger, identitet, Flerspråklighet, literacy practices, språkpolitikk, wolof, digital kommunikasjon, Senegal, Kodeveksling, flerspråklige familier
Bilde av Marianne Lind Lind, Marianne +47-22844326 marianne.lind@iln.uio.no Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk, Afasi
Bilde av Rafael Lomeu Lomeu, Rafael Stipendiat r.l.gomes@iln.uio.no Flerspråklighet, Ideologi, Identitet, Migrasjon, Transnasjonalisme
Bilde av Kristin Myklestu Myklestu, Kristin Forsker + 977 61 639 kristin.myklestu@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Språk og litteratur
Bilde av Monica I. Norvik Norvik, Monica I. Forsker +47 22 84 49 08 +47 91721595 monica.norvik@iln.uio.no Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk
Bilde av Maria Antonina Obojska Obojska, Maria Antonina Stipendiat m.a.obojska@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Veronica Pajaro Pajaro, Veronica +47-22854740 45090960 (+47) 450 90 960 veronica.pajaro@iln.uio.no Flerspråklighet, Diskursanalyse, Narrativer, Samtaleforskning, Interaksjonell sosiolingvistikk, Doktorgradsutdanning
Bilde av Aneta Pavlenko Pavlenko, Aneta Professor II aneta.pavlenko@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Alastair Pennycook Pennycook, Alastair Professor II alastair.pennycook@iln.uio.no Flerspråklighet