English version of this page

AV-tjenesten

AV-tjenesten har ansvar for det audiovisuelle utstyret i alle fakultetets undervisningsrom. Vi kan bistå med opplæring og bruk, samt utlån av diverse AV- og IT-utstyr. Vi tilrettelegger også for skanning og konvertering av filformater. 

Kontakt AV-tjenesten

Er du ansatt og trenger hjelp i undervisningsrom?

Utstyrsutlån: Utstyrsutlån

Kontaktperson: Tore Kielland Bull 

Undervisningsrom, timeplan og teknisk utstyr

I romtimeplanen kan du se hva slags utstyr som er i de forskjelllige undervisningsrommene:

Kart over fakultetets bygninger

Digital innholdsproduksjon

IT-tjenesten har på PAM 431 tilrettelagt for:

  •  Skanning

     Du kan skanne både bilder, tekst, dokumentbunker og  dias/lysbilder.
     Vi har skannere for A3 og A4 og dias i ulike formater.
  •  Konvertering av filformater

    Digitalt, fra wav til mp3, fra mpeg3 til mpeg4.
  • Fra analog kilde til digitalt format. Kontakt AV-tjenesten på rom PAM 281.