English version of this page

EU-prosjekter

Det europeiske forskningsrådet (ERC) fremmer vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

ERC-stipendet er et særprogram i kategorien fremragende forskning i EUs forskningsprogram Horisont 2020.

ERC har tre finansieringsordninger: Starting Grants (StG) for yngre forskere, Consolidator Grants (CoG) for viderekommende forskere og Advanced Grants (AdG) for erfarne forskere.

Hvalenes makt 

Prosjektet «Hvalenes makt: Sjøpattedyr, tilbedelsespraksis og miljøendringer i det maritime Øst-Asia» ser på forholdet mellom mennesker og sjøpattedyr i maritime områder i Øst-Asia, med fokus på folkelige religiøse ritualer og tro. Prosjektet er finansiert gjennom et Starting Grant tildelt førsteamanuensis Aike Rots av Det europeiske forskningsrådet (ERC)

BROKEX

Vi vet mye om hva som driver Kinas globale engasjement og om hvilke uttrykk det har fått. Det vi mangler kunnskap om er hvordan selve prosessene forløper – hvordan flernasjonale relasjoner blir til. BROKEX er et tverrfaglig forskningsprosjekt som skal utforske disse prosessene. Prosjektet er finansiert gjennom et Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) tildelt førsteamanuensis Heidi Østbø Haugen.

Historien om opphavsrett i kulturindustrien (Creative IPR)

Veving av stoff Prosjektet ser på historien til de immaterielle rettighetene i kulturindustrien, fra Paris-konvensjonen (1883) og Bern-konvensjonen (1886) til i dag, med fokus på Europa i en globalisert verden. Det er finansiert av et ERC Consolidator Grant tildelt professor Veronique Poillard