Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 7. nov. 2011 11:58

Motsetningen mellom norrøn mytologi og kristendom er en moderne forestilling, mener Mikael Males. – De kristne skriverne av skaldedikt tilpasset i stor grad mytologien til eget bruk, sier han.

Publisert 2. nov. 2011 10:58

Kommunikasjonssamfunnet endrer det afrikanske språket oromo. Ikke med ord fra engelsk. Men ved at ord får flere betydninger.

Publisert 19. okt. 2011 14:22

Gange-Rolv er blitt identifisert med Rollo, den første hertugen av Normandie. Hva vet vi om Gange-Rolv og opphavet til navnet hans?

Publisert 18. okt. 2011 13:23

Den første leseboka på nynorsk skilte seg merkbart ut i sin samtid. – Gripende livshistorier innsendt fra vanlige folk utgjør de viktigste tekstene, sier Sveinung Nordstoga.

Publisert 8. sep. 2011 15:57

- Selv små endringer i en tekst kan gjøre stor forskjell, sier Elise Kleivane. I sin avhandling viser hun hvordan Sagaen om Eirik den vidfarne ble endret for å passe inn i ulike bøker.

Publisert 11. juli 2011 11:39

De siste to årene har bruken av retorikkeksperter i norske aviser nærmest eksplodert. Ekspertene kommenterer oftest politiske saker.

- Men her bør man trå forsiktig, sier Jonas Bakken.   

Publisert 23. juni 2011 14:28

Både jotnene og gudene i den norrøne mytologien sørget for å holde verden i balanse. Det viser en avhandling som gir ny innsikt i et verdensbilde som var helhetlig, og ikke dualistisk som vårt kristne.

Publisert 27. apr. 2011 11:24

Islandske riddersagaer er spekket med kunnskap om religion og historie, naturvitenskap og geografi. - De gir oss trolig et typisk europeisk verdensbilde, sier Karoline Kjesrud.

Publisert 4. apr. 2011 16:51

Språket engdewu snakkes av kun 200 mennesker. Det er i fare for å bli utryddet. Lingvist Anders Vaa kan være redningsmannen.

Publisert 2. mars 2011 13:48

Franske ridderromaner ble neppe oversatt til norrønt bare for å underholde. – Mye tyder på at de også skulle fremme ridderskap og indirekte styrke kongens makt, sier Suzanne Marti.

Publisert 16. feb. 2011 15:48

Står norske griser på ski? Ja, det har hendt. Svaret ligg i ordet purkeski. Du finn det forklart i det niande bandet av Norsk Ordbok. Saman med skikringle og hundre andre ord på ski.

Publisert 10. feb. 2011 16:50

Norske studenter er overraskende flinke med engelske metaforer, viser ny studie.

Publisert 13. jan. 2011 15:57

Dagens oversettere møter krass kritikk hvis de tar seg for store tolkningsfriheter. I middelalderen var det stikk motsatt.

Publisert 4. jan. 2011 17:54

Grensen mellom barnelitteratur og voksenlitteratur flyter ut.

Publisert 26. nov. 2010 18:39

I middelalderklosteret satt nonner og munker hver for seg og skrev av tekster fra latin. Håndskriftene avslører hvordan de levde og arbeidet.

Publisert 26. nov. 2010 18:38

Her kan du se hvordan forskjellige skrifttyper ved Vadstena skiller seg fra hverandre.

Skrifteksemplene kommer fra Nils Dverstorps egen forskning. 

Publisert 17. sep. 2010 11:49

Ingen grunn til fortvilelse dersom ungene sier «opperst» i stedet for øverst - eller «skjært» i stedet for «skåret».

Publisert 2. sep. 2010 10:19

Alle tror at Ibsen var redningsmannen for et underutviklet norsk teater. Det er feil.  

Publisert 16. juni 2010 16:24

Mange forskere sliter med å få forskningen sin ut til allmennheten. Men ved Universitetet i Oslo sitter to humanister helt nedlesset med tilbakemeldinger fra ”folk flest”.