Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 15. feb. 2012 09:24

Afasi, stamming, alzheimers sykdom, downs syndrom. Alle er diagnoser som kan gjøre det vanskelig for dem som er rammet å uttrykke seg. 15. februar lanserte HF nettsider som skal gi informasjon til fagfolk og pårørende om ulike typer språkvansker. 

Publisert 7. nov. 2011 11:58

Motsetningen mellom norrøn mytologi og kristendom er en moderne forestilling, mener Mikael Males. – De kristne skriverne av skaldedikt tilpasset i stor grad mytologien til eget bruk, sier han.

Publisert 18. okt. 2011 13:23

Den første leseboka på nynorsk skilte seg merkbart ut i sin samtid. – Gripende livshistorier innsendt fra vanlige folk utgjør de viktigste tekstene, sier Sveinung Nordstoga.

Publisert 11. juli 2011 11:39

De siste to årene har bruken av retorikkeksperter i norske aviser nærmest eksplodert. Ekspertene kommenterer oftest politiske saker.

- Men her bør man trå forsiktig, sier Jonas Bakken.   

Publisert 23. juni 2011 14:28

Både jotnene og gudene i den norrøne mytologien sørget for å holde verden i balanse. Det viser en avhandling som gir ny innsikt i et verdensbilde som var helhetlig, og ikke dualistisk som vårt kristne.

Publisert 4. apr. 2011 16:51

Språket engdewu snakkes av kun 200 mennesker. Det er i fare for å bli utryddet. Lingvist Anders Vaa kan være redningsmannen.

Publisert 2. mars 2011 13:48

Franske ridderromaner ble neppe oversatt til norrønt bare for å underholde. – Mye tyder på at de også skulle fremme ridderskap og indirekte styrke kongens makt, sier Suzanne Marti.

Publisert 16. feb. 2011 15:48

Står norske griser på ski? Ja, det har hendt. Svaret ligg i ordet purkeski. Du finn det forklart i det niande bandet av Norsk Ordbok. Saman med skikringle og hundre andre ord på ski.

Publisert 26. nov. 2010 18:39

I middelalderklosteret satt nonner og munker hver for seg og skrev av tekster fra latin. Håndskriftene avslører hvordan de levde og arbeidet.

Publisert 26. nov. 2010 18:38

Her kan du se hvordan forskjellige skrifttyper ved Vadstena skiller seg fra hverandre.

Skrifteksemplene kommer fra Nils Dverstorps egen forskning. 

Publisert 16. juni 2010 16:24

Mange forskere sliter med å få forskningen sin ut til allmennheten. Men ved Universitetet i Oslo sitter to humanister helt nedlesset med tilbakemeldinger fra ”folk flest”.