Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 13. mai 2014 11:53

I Norge er det foreløpig lite som tyder på at e-boka skal vippe det innbundne eksemplaret ut av hylla.

Publisert 4. nov. 2013 10:29

Massiv mediedekning fører til politiske ad hoc-løsninger i innvandringssaker.

Publisert 1. aug. 2013 13:59

Twitter og Facebook har gitt politikerne og deres rådgivere større makt i valgkampen.

Publisert 26. okt. 2012 11:52

Fastlåst tenkning setter seg i mediekonsernenes vegger og kan hindre innovasjon, viser en ny studie.  

Publisert 17. sep. 2012 09:33

Nordmenn forholder seg til sosiale medier slik de har gjort med tradisjonelle medier som TV, radio eller avis. De er kikkere.

 

Publisert 24. juli 2012 15:42

Objektive og nøytrale journalister bidrar til å tåkelegge miljødebatten, viser en studie av norsk klimapolitikk i mediene.

Publisert 4. juli 2012 15:40

I utlandet ble 68-opprøret bare negativt omtalt. Det ble det ikke i Norge, og Aftenposten var blant de mest positive.

Publisert 13. juni 2012 16:13

Medieforskerne trenger et mer nyansert begrepsapparat for å måle kvaliteten på fjernsynsnyheter, mindre preget av normative føringer for hva nyheter bør være.

Publisert 20. apr. 2012 12:18

- Det er viktig at barna er på nett, og at vi tar inn over oss hva de faktisk gjør der, sier medieforsker Elisabeth Staksrud.

Publisert 21. mars 2012 12:58

– Humanistisk forskning må ta den teknologiske utviklingen mer på alvor enn hva den har gjort så langt, sier medieprofessor Gunnar Liestøl, som bruker teknologi til å utvide virkeligheten.

Publisert 8. des. 2011 14:15

Stadig mer penger brukes innenfor kunstfeltet. Er kunsten likevel satt på et sidespor? Hvor mye makt har norsk kunstliv i dag, og hvor fins makten?

Publisert 2. nov. 2011 12:14

- Vi kan ikke hindre barn å møte risiko på nettet — men vi kan sørge for at risiko ikke leder til skade, forteller Elisabeth Staksrud

Publisert 1. juli 2011 14:13

Lokalpolitikere bruker sosiale medier for å få spalteplass i Aftenposten, lokalavisen eller vise seg frem på TV.

Publisert 8. juni 2011 15:45

Har du noen gang befunnet deg i en by og tenkt at «her kunne det blitt skapt kunst»? Medieforsker Anders Sundnes Løvlie har utforsket hvordan smarttelefoner kan brukes til formidling og utveksling av poesi.

Publisert 18. apr. 2011 13:54

Man må være 13 år for å opprette en profil på Facebook. Ikke alle bryr seg om det, hele 24 prosent av norske barn mellom 9 og 12 år har i dag en profil på nettstedet. 

Publisert 23. mars 2011 10:53

Apper og sosiale medier, to brennaktuelle temaer. Du kan få mer på fagdagen til X-IMK.

Publisert 25. jan. 2011 16:24

Den utsendte asylsøkeren Maria Amelie har satt dagsorden i flere uker. Et forskningsprosjekt skal se på hvordan politikere, administrative ledere og folk flest påvirkes av innvandringssaker i mediene.

Publisert 19. jan. 2011 10:59

Februar og mars kommer flere store medieprofessorer med spennende forelesninger til IMK.

Publisert 13. jan. 2011 07:20

Kun ett av fire norske barn mellom ni og 16 år mener det er mye bra innhold for dem på Internett.

Publisert 16. nov. 2010 09:54

Hvilken musikk du hører på, når du gjør det og på hvilken måte er nå kartlagt. Forskningssamarbeid med WiMP og Telenor gir innsikt i våre lyttemønstre.

Publisert 8. nov. 2010 14:44

Professor Helge Rønning er forbauset over hvor få av hans kolleger ved UiO som deltar aktivt i den offentlige debatten. Han frykter isolering fra resten av samfunnet.

Publisert 21. okt. 2010 14:17

Nå kan du snart gå rett inn i Julius Caesars tempel i Roma, dra tilbake til tiden like etter mordet, og høre folkemassen nærme seg der du står. Alt du trenger til den virtuelle reisen, er en iPhone - og nyeste applikasjon utviklet av Gunnar Liestøl og hans forskningsteam.  

Publisert 21. okt. 2010 13:36

Flere enn ett av åtte europeiske barn har opplevd å bli opprørt eller lei seg av innhold på Internett.

Publisert 28. mai 2010 14:14

Over 25 000 barn i Europa og deres foreldre intervjues i disse dager om deres forhold til Internett generelt og sosiale medier spesielt. Hvor stor risiko tar barna på nett, er et av spørsmålene som skal besvares.