English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 3

Illustrasjon: Annica Thomsson
Publisert 9. mars 2015 13:24

Forfattere, musikere og andre kunstnere arbeider under helt andre betingelser enn for bare ti år siden. – Vi observerer mer konkurranse og større vansker med å nå ut, sier medieprofessor Tore Slaatta.

Bokforside, The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era
Publisert 19. feb. 2015 15:16

Boken «The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era» utforsker hvordan de nordiske landenes medieindustri skiller seg fra resten av verden.

Fra terror til overvåking. Overvåking i Norge, et kritisk prospekt (bokcover).
Publisert 6. jan. 2015 14:33

Fører overvåking til mindre terror? Overskuer vi konsekvensene av å bruke dagens overvåkingsteknologi? En ny bok tematiserer overvåking som terrorforebyggende tiltak.

Publisert 1. des. 2014 10:33

Steile fronter i norsk innvandringsdebatt gjør at folk kvier seg for å delta. Det preger debatten, og kanskje også politikken, tror medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud.

Publisert 1. aug. 2013 13:59

Twitter og Facebook har gitt politikerne og deres rådgivere større makt i valgkampen.

Publisert 26. okt. 2012 11:52

Fastlåst tenkning setter seg i mediekonsernenes vegger og kan hindre innovasjon, viser en ny studie.  

Publisert 17. sep. 2012 09:33

Nordmenn forholder seg til sosiale medier slik de har gjort med tradisjonelle medier som TV, radio eller avis. De er kikkere.

Publisert 4. juli 2012 15:40

I utlandet ble 68-opprøret bare negativt omtalt. Det ble det ikke i Norge, og Aftenposten var blant de mest positive.

Publisert 13. juni 2012 16:13

Medieforskerne trenger et mer nyansert begrepsapparat for å måle kvaliteten på fjernsynsnyheter, mindre preget av normative føringer for hva nyheter bør være.

Publisert 21. mars 2012 12:58

– Humanistisk forskning må ta den teknologiske utviklingen mer på alvor enn hva den har gjort så langt, sier medieprofessor Gunnar Liestøl, som bruker teknologi til å utvide virkeligheten.

Publisert 8. juni 2011 15:45

Har du noen gang befunnet deg i en by og tenkt at «her kunne det blitt skapt kunst»? Medieforsker Anders Sundnes Løvlie har utforsket hvordan smarttelefoner kan brukes til formidling og utveksling av poesi.