English version of this page

Masteroppgave

Hvordan gjennomføre en masteroppgave på IMK? Her finner du svaret!

På disse sidene finner du ideer til tema for masteroppgaven, informasjon om veiledning og innlevering av masteroppgaven.

 

Innleveringsfrister for masteroppgave:

  • Frist vårsemesteret: 1. juni
  • Frist høstsemesteret: 1. desember

Hvis innleveringsfristen faller på en fridag, lørdag eller søndag, utsettes fristen til påfølgende virkedag.

Vi klarer ikke å arrangere muntlig presentasjon og eksamen for alle studenter innen samme semester. Mange får ikke avholdt muntlig eksamen før i august om man leverer i vårsemesteret og i januar om man leverer i høstsemesteret. 

Hvis det er viktig for deg å få avholdt muntlig eksamen innen semesterets utløp, må du levere tidligere: 

  • innen 10. november (høst)
  • innen 10. mai (vår)

Leverer du innen disse datoene, vil vi gjøre vårt ytterste for at du får avholdt muntlig presentasjon og muntlig eksamen innen sommerferien (vår) eller innen juleferien (høst).

Rekker du ikke innleveringsfristen?

Veiledning og masteroppgaveskriving

Innlevering av masteroppgaven

 

Sensur og muntlig

Når du har levert masteroppgaven, setter IMK sammen en kommisjon for deg, og du blir kalt inn til muntlig eksaminasjon.

Masterstudier ved HF

  • Veiledningskontrakt
  • Retningslinjer