English version of this page

Masteroppgave

Hvordan gjennomføre en masteroppgave på IMK? Her finner du svaret!

På disse sidene finner du ideer til tema for masteroppgaven, informasjon om veiledning og innlevering av masteroppgaven.

 

Innleveringsfrister for masteroppgave:

  • Vår, IMK frist: 10. mai. HFs endelige frist: 1. juni
  • Høst, IMK frist: 10. november. HFs endelige frist: 1. desember

Studenter som leverer innen fristen er garantert muntlig eksaminasjon inneværende semester (dvs innen 31.08. for vårsemesteret og 31.01. for høstsemesteret).

P.S.Hvis innleveringsfristen faller på en fridag, lørdag eller søndag, utsettes fristen til påfølgende virkedag.

Rekker du ikke innleveringsfristen?

Veiledning og masteroppgaveskriving

Innlevering av masteroppgaven

Sensur og muntlig

Når du har levert masteroppgaven, setter IMK sammen en kommisjon for deg, og du blir kalt inn til muntlig eksaminasjon.

Masterstudier ved HF

  • Veiledningskontrakt
  • Retningslinjer