Sensorveiledninger og oppgavetekster

På denne siden finner du eksamensoppgaver og sensorveiledninger for emner på IMV.

Sensorveiledningen publiseres vanligvis samme dag som sensuren offentliggjøres i Studentweb.

Høsten 2018

Vår 2019

Publisert 10. des. 2018 14:30 - Sist endret 21. mai 2019 16:01