print logo

Personer med emneord «Lingvistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Bech Bech, Kristin Prosjektleder +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Språkvitenskap, Språkhistorie, Gammelengelsk, Middelengelsk, Middelalder, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpusutvikling, Korpuslingvistikk, Norrønt
Bilde av Bergljot Behrens Behrens, Bergljot Førsteamanuensis +47-22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Translatologi, Lingvistikk
Bilde av Trine Egebakken Egebakken, Trine trine.egebakken@iln.uio.no Lingvistikk, Informasjonsstruktur, Syntaks, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Eli Anne Eiesland Eiesland, Eli Anne Stipendiat +47-22857778 e.a.eiesland@iln.uio.no Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Morfologi, Norsk språk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Johan Elsness Elsness, Johan Professor +47-22856729 johan.elsness@ilos.uio.no Engelsk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Bilde av Guro Nore Fløgstad Fløgstad, Guro Nore Stipendiat +47-22844028 45295887 g.n.flogstad@iln.uio.no Lingvistikk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Jan Terje Faarlund Faarlund, Jan Terje Professor +47-22856949 j.t.faarlund@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Norsk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Indianarspråk
Bilde av Atle Grønn Grønn, Atle Professor +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Semantikk, Lingvistikk
Bilde av Tomoko Okazaki Hansen Hansen, Tomoko Okazaki Førsteamanuensis +47-22856380 t.o.hansen@ikos.uio.no Japansk, Lingvistikk
Bilde av Dag Trygve Truslew Haug Haug, Dag Trygve Truslew Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Bilde av Mari Johanne Bordal Hertzenberg Hertzenberg, Mari Johanne Bordal Førstelektor +47-22857639 m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no Latin, Lingvistikk, Språkhistorie
Khachaturyan, Elizaveta Førsteamanuensis +47-22856534 elizaveta.khachaturyan@ilos.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Italiensk, Semantikk, Diskursanalyse, Tospråklighet
Bilde av Kristian Emil Kristoffersen Kristoffersen, Kristian Emil Instituttleder +47-22857634 k.e.kristoffersen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk
Larsson, Ida Førsteamanuensis +47-22857919 ida.larsson@iln.uio.no Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Syntaks, Språkhistorie
Bilde av Helge Lødrup Lødrup, Helge Professor +47-22854831 helge.lodrup@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Norsk språk, Grammatikk, Syntaks
Bilde av Angelika Müth Müth, Angelika Stipendiat +47-22844493 angelika.mueth@ifikk.uio.no Lingvistikk, Armensk språk, Gamle indoeuropeiske språk, Språkhistorie, Sanskrit
Bilde av Anders Nøklestad Nøklestad, Anders Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Internett, Lingvistikk, Norsk språk
Bilde av Hanne Gram Simonsen Simonsen, Hanne Gram Professor +4722854182 +4790128109 h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk
Bilde av Per Erik Solberg Solberg, Per Erik Stipendiat p.e.solberg@ifikk.uio.no Latin, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Semantikk, Logoforisitet
Bilde av Ivo Spira Spira, Ivo Postdoktor 228 58103 936 91 204 ivo.spira@ikos.uio.no Kinesisk, Arabisk, Lingvistikk, Begrepshistorie, Retorikk
Bilde av Andreas Sveen Sveen, Andreas Førsteamanuensis, ILNs undervisningsleder 22 85 43 02 466 26 373 andreas.sveen@iln.uio.no Lingvistikk, Grammatikk, Semantikk, Pragmatikk
Bilde av Rolf Theil Theil, Rolf Professor +47-22856784 +47-95125154 rolf.theil@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Grammatikk, Kognitiv lingvistikk, Morfologi, Fonologi, Fonetikk, Semantikk, Metaforer, Språkhistorie, Komparativ lingvistikk, Språk og evolusjon, Afrikanske språk, Omotiske språk, Kamerun, Etiopia, Amerikanske språk, Indianarspråk, Uralske språk, Samisk, Khowar, Romani, Skriftsystem
Bilde av Emel Türker-Van der Heiden Türker-Van der Heiden, Emel Førstelektor (20% stilling) +47-22857735 e.t.v.d.heiden@ikos.uio.no Tyrkisk, Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Tospråklighet, Kodeveksling
Bilde av Anders Vaa Vaa, Anders Førstelektor +47-92254966 anders.vaa@iln.uio.no Lingvistikk, Oseaniske språk, Salomonøyene, Fonetikk, Deskriptiv lingvistikk, Feltarbeid, Typologi
Bilde av Kjell Magne Yri Yri, Kjell Magne Professor +47-22854902 k.m.yri@iln.uio.no Lingvistikk