Personer med emneord «Lingvistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Nicholas Elwyn Allott Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47-22841674 n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Bilde av Kristin Bech Bech, Kristin Førsteamanuensis +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Språkvitenskap, Språkhistorie, Gammelengelsk, Middelengelsk, Middelalder, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpusutvikling, Korpuslingvistikk, Norrønt
Bilde av Bergljot Behrens Behrens, Bergljot Førsteamanuensis +47-22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Translatologi, Lingvistikk
Bilde av Eli Anne Eiesland Eiesland, Eli Anne Vit. ass 95902035 e.a.eiesland@iln.uio.no Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Morfologi, Norsk språk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Johan Elsness Elsness, Johan +47-22856729 johan.elsness@ilos.uio.no Engelsk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Bilde av Jan Terje Faarlund Faarlund, Jan Terje Professor emeritus j.t.faarlund@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Norsk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Indianarspråk
Bilde av Atle Grønn Grønn, Atle Professor +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Semantikk, Lingvistikk
Bilde av Tomoko Okazaki Hansen Hansen, Tomoko Okazaki Førsteamanuensis +47-22856380 t.o.hansen@ikos.uio.no Japansk, Lingvistikk
Bilde av Dag Trygve Truslew Haug Haug, Dag Trygve Truslew Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Bilde av Mari Johanne Bordal Hertzenberg Hertzenberg, Mari Johanne Bordal Førstelektor +47-22857639 m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no Latin, Lingvistikk, Språkhistorie
Bilde av Elizaveta Khachaturyan Khachaturyan, Elizaveta Førsteamanuensis +47-22856534 elizaveta.khachaturyan@ilos.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Italiensk, Semantikk, Diskursanalyse, Tospråklighet
Larsson, Ida Professor +47-22857919 ida.larsson@iln.uio.no Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Syntaks, Språkhistorie
Bilde av Helge Lødrup Lødrup, Helge Professor +47-22854831 helge.lodrup@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Norsk språk, Grammatikk, Syntaks
Bilde av Angelika Müth Müth, Angelika Stipendiat +47-22844493 angelika.mueth@ifikk.uio.no Lingvistikk, Armensk språk, Gamle indoeuropeiske språk, Språkhistorie, Sanskrit
Bilde av Åshild Næss Næss, Åshild Førsteamanuensis +47-22844093 ashild.nass@iln.uio.no Lingvistikk, språkdokumentasjon, språktypologi, språkkontakt, stillehavsspråk
Bilde av Anders Nøklestad Nøklestad, Anders Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Internett, Lingvistikk, Norsk språk
Odden, Oda Røste Stipendiat +47-99164489 o.r.odden@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Grammatikk, Kognitiv lingvistikk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Stephen Pepper Pepper, Stephen Stipendiat 90827246 +4790827246 stephen.pepper@iln.uio.no Typology, Cognitive Linguistics, Compounding, Linguistics, Språktypologi, Kognitiv lingvistikk, Lingvistikk, Språkvitenskap
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu Ribu, Ingeborg Sophie Bjønness Stipendiat i.s.b.ribu@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimer’s disease, Psykolingvistikk
Bilde av Per Erik Solberg Solberg, Per Erik Stipendiat p.e.solberg@ifikk.uio.no Latin, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Semantikk
Bilde av Ivo Spira Spira, Ivo Postdoktor 228 58103 936 91 204 ivo.spira@ikos.uio.no Kinesisk, Arabisk, Lingvistikk, Begrepshistorie, Retorikk
Bilde av Andreas Sveen Sveen, Andreas Instituttleder, førsteamanuensis i lingvistikk 22 85 43 02 466 26 373 andreas.sveen@iln.uio.no Lingvistikk, Grammatikk, Semantikk, Pragmatikk
Bilde av Rolf Theil Theil, Rolf Professor +47-22856784 +47-95125154 rolf.theil@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Grammatikk, Kognitiv lingvistikk, Morfologi, Fonologi, Fonetikk, Semantikk, Metaforer, Språkhistorie, Komparativ lingvistikk, Språk og evolusjon, Afrikanske språk, Omotiske språk, Kamerun, Etiopia, Amerikanske språk, Indianarspråk, Uralske språk, Samisk, Khowar, Romani, Skriftsystem
Bilde av Emel Türker-Van der Heiden Türker-Van der Heiden, Emel Førstelektor (20% stilling) +47-22857735 e.t.v.d.heiden@ikos.uio.no Tyrkisk, Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Tospråklighet, Kodeveksling, Midtøsten, SIMS
Bilde av Anders Vaa Vaa, Anders Gjesteforsker +47-92254966 anders.vaa@iln.uio.no Lingvistikk, Oseaniske språk, Salomonøyene, Fonetikk, Deskriptiv lingvistikk, Feltarbeid, Typologi