Personer med emneord «Lingvistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Nicholas Elwyn Allott Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47-22841674 n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Bilde av Kristin Bech Bech, Kristin Førsteamanuensis +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Gammelengelsk, Språkhistorie, Tidlig moderne engelsk, Engelsk språk, Engelsk, Informasjonsstruktur, Middelengelsk
Bilde av Bergljot Behrens Behrens, Bergljot Professor +47-22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Translatologi, Oversettelsestudier, Lingvistikk
Bilde av Jan Terje Faarlund Faarlund, Jan Terje Professor emeritus 47828001 j.t.faarlund@iln.uio.no Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Norsk språk, Indianarspråk
Bilde av Patrick Georg Grosz Grosz, Patrick Georg Førsteamanuensis p.g.grosz@iln.uio.no Semantikk, Lingvistikk, Syntaks
Bilde av Atle Grønn Grønn, Atle Professor +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Lingvistikk, Semantikk
Bilde av Tomoko Okazaki Hansen Hansen, Tomoko Okazaki Førsteamanuensis +47-22856380 t.o.hansen@ikos.uio.no Japansk, Lingvistikk
Bilde av Dag Trygve Truslew Haug Haug, Dag Trygve Truslew Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Latin, Semantikk, Gresk, Syntaks, Datalingvistikk, Klassiske språk, Lingvistikk
Bilde av Hans Petter Helland Helland, Hans Petter Professor +47-22856776 h.p.helland@ilos.uio.no Fransk språk, Lingvistikk, Fransk syntaks, Språklæring, Språktilegnelse
Johansen, Stine Hulleberg Stipendiat +47-22858296 s.h.johansen@ilos.uio.no Lingvistikk, Engelsk grammatikk, Korpus, Pragmatikk, Engelsk språk, Talespråk, Engelsk, Korpuslingvistikk
Bilde av Elizaveta Khachaturyan Khachaturyan, Elizaveta Førsteamanuensis +47-22856534 elizaveta.khachaturyan@ilos.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Italiensk, Semantikk, Diskursanalyse, Tospråklighet
Bilde av Kari Kinn Kinn, Kari Postdoktor +47-22857109 kari.kinn@iln.uio.no Lingvistikk, Språkkontakt, Syntaks, Nordisk språk, Historisk språkvitenskap
Larsson, Ida Professor 228 57919 ida.larsson@iln.uio.no Syntaks, Nordisk språkvitskap, Språkhistorie, Lingvistikk
Bilde av Alexander Kristoffersen Lykke Lykke, Alexander Kristoffersen Doktorgradsstipendiat a.k.lykke@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Amerika-norsk, Fonologi, Morfologi, Språkendring, Nedarvingsspråk, Historisk Språkvitenskap, Norrønt språk, Syntaks
Bilde av Helge Lødrup Lødrup, Helge Professor +47-22854831 helge.lodrup@iln.uio.no Syntaks, Lingvistikk, Grammatikk, Språkvitenskap, Norsk språk
Bilde av Åshild Næss Næss, Åshild Professor +47-22844093 ashild.nass@iln.uio.no språktypologi, Lingvistikk, språkdokumentasjon, språkkontakt, stillehavsspråk
Bilde av Anders Nøklestad Nøklestad, Anders Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Humanistisk informatikk, Lingvistikk, Norsk språk, Språkteknologi, Korpus, Internett
Odden, Oda Røste Stipendiat +47-99164489 o.r.odden@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Grammatikk, Kognitiv lingvistikk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Pritty Patel-Grosz Patel-Grosz, Pritty Professor +47-22844028 pritty.patel-grosz@iln.uio.no Semantikk, Lingvistikk, Syntaks
Bilde av Stephen Pepper Pepper, Stephen Stipendiat 90827246 +4790827246 stephen.pepper@iln.uio.no Kognitiv lingvistikk, Cognitive Linguistics, Linguistics, Compounding, Språktypologi, Språkvitenskap, Typology, Lingvistikk
Bilde av Riccardo Pulicani Pulicani, Riccardo Stipendiat +47-22856745 riccardo.pulicani@ilos.uio.no Italiensk språk, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu Ribu, Ingeborg Sophie Bjønness Stipendiat i.s.b.ribu@iln.uio.no Psykolingvistikk, Språkvitenskap, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimer’s disease, Lingvistikk
Bilde av Linn Iren Sjånes Rødvand Rødvand, Linn Iren Sjånes Avdelingsingeniør +4790051898 l.i.s.rodvand@iln.uio.no Talespråk, Dialekter, Korpus, Lingvistikk
Santos, Diana Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no Kontrastiv lingvistikk, språkteknologi, semantikk, Lingvistikk, portugisisk, datalingvistikk, Oversettelse, Korpuslingvistikk
Bilde av Per Erik Solberg Solberg, Per Erik Stipendiat p.e.solberg@ifikk.uio.no Latin, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Semantikk, Klassiske språk