print logo

Personer med emneord «Lingvistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Bech Bech, Kristin Prosjektleder +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Språkhistorie, Engelsk, Informasjonsstruktur, Kontrastiv lingvistikk, Lingvistikk, Norrønt, Språkvitenskap, Korpusutvikling, Korpuslingvistikk
Bilde av Bergljot Behrens Behrens, Bergljot Førsteamanuensis +47-22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Translatologi, Lingvistikk
Bilde av Trine Egebakken Egebakken, Trine trine.egebakken@iln.uio.no Lingvistikk, Informasjonsstruktur, Syntaks, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Eli Anne Eiesland Eiesland, Eli Anne Stipendiat +47-22857778 e.a.eiesland@iln.uio.no Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Morfologi, Norsk språk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Johan Elsness Elsness, Johan Professor +47-22856729 johan.elsness@ilos.uio.no Engelsk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Falkum, Ingrid Lossius Postdoktor +47-22844838 i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk
Bilde av Guro Nore Fløgstad Fløgstad, Guro Nore Stipendiat +47-22844028 45295887 g.n.flogstad@iln.uio.no Lingvistikk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Jan Terje Faarlund Faarlund, Jan Terje Professor +47-22856949 j.t.faarlund@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Norsk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Indianarspråk
Bilde av Atle Grønn Grønn, Atle Førsteamanuensis +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Semantikk, Lingvistikk
Bilde av Pernille Hansen Hansen, Pernille Stipendiat +47-22857179 99774337 pernille.hansen@iln.uio.no Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk
Bilde av Tomoko Okazaki Hansen Hansen, Tomoko Okazaki Førsteamanuensis +47-22856380 t.o.hansen@ikos.uio.no Japansk, Lingvistikk
Bilde av Dag Trygve Truslew Haug Haug, Dag Trygve Truslew Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Bilde av Mari Johanne Bordal Hertzenberg Hertzenberg, Mari Johanne Bordal Førstelektor +47-22857639 m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no Latin, Lingvistikk, Språkhistorie
Bilde av Janne Bondi Johannessen Johannessen, Janne Bondi Professor +47-22856814 +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Khachaturyan, Elizaveta Førsteamanuensis +47-22856534 elizaveta.khachaturyan@ilos.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Italiensk, Semantikk, Diskursanalyse, Tospråklighet
Bilde av Bjørghild Kjelsvik Kjelsvik, Bjørghild postdoc +47-22857016 bjorghild.kjelsvik@iln.uio.no Kognitiv lingvistikk, Lingvistikk, Narrativer, Identitet og kultur, Diskursanalyse, Praksisfellesskap, Afrikanske språk, Språk i grunnskuleutdanning, Kamerun, Fleirspråklegheit, Leksikografi og Språkteknologi
Bilde av Kristian Emil Kristoffersen Kristoffersen, Kristian Emil Instituttleder +47-22857634 k.e.kristoffersen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk
Bilde av Helge Lødrup Lødrup, Helge Professor +47-22854831 helge.lodrup@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Norsk språk, Grammatikk, Syntaks
Bilde av Klaus Johan  Myrvoll Myrvoll, Klaus Johan Stipendiat 22 85 69 43 k.j.myrvoll@iln.uio.no Norrøn filologi, Metrikk, Språkhistorie, Lingvistikk, Genealogi
Bilde av Angelika Müth Müth, Angelika Stipendiat +47-22844493 angelika.mueth@ifikk.uio.no Lingvistikk, Armensk språk, Gamle indoeuropeiske språk, Språkhistorie, Sanskrit
Bilde av Anders Nøklestad Nøklestad, Anders Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Internett, Lingvistikk, Norsk språk
Bilde av Hanne Gram Simonsen Simonsen, Hanne Gram Professor +4722854182 +4790128109 h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk
Bilde av Per Erik Solberg Solberg, Per Erik Stipendiat p.e.solberg@ifikk.uio.no Latin, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Semantikk, Logoforisitet
Bilde av Ivo Spira Spira, Ivo Postdoktor 228 58103 936 91 204 ivo.spira@ikos.uio.no Kinesisk, Arabisk, Lingvistikk, Begrepshistorie, Retorikk
Bilde av Andreas Sveen Sveen, Andreas Førsteamanuensis, ILNs undervisningsleder 22 85 43 02 466 26 373 andreas.sveen@iln.uio.no Lingvistikk, Grammatikk, Semantikk, Pragmatikk