English version of this page

Middelalderstudier

Middelalderstudier er et tverrfaglig forskningsfelt som inkluderer historie, kultur, språk, litteratur, mentalitet, tro og kunsthistorie.

Middelalderkirken St. Denis.

Middelalderkirken St. Denis.

Om nettverket

Middelalderforskerne ved det Humanistiske fakultetet er ikke samlokalisert, men vi møtes jevnlig og samarbeider om ulike forskningsprosjekter. Forskerne fordeler seg over de fleste instituttene ved Det humanistiske fakultetet

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

  • europeisk og skandinavisk middelalderhistorie
  • vikingtidens arkeologi
  • konserveringsstudier

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

  • norrøn filologi 
  • runer

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

  • middelalderkunsthistorie
  • idéhistorie
  • latin

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 

  • fransk og tysk middelalderlitteratur.

Institutt for musikkvitenskap (IMV)

  • middelaldermusikk

Arrangementer

Den årlige Sophus Bugge forelesningen (engelsk)

Relevante forskningsprosjekter

Publisert 24. aug. 2021 13:43 - Sist endret 24. aug. 2021 15:20