English version of this page

Middelalderstudier

Middelalderstudier er et tverrfaglig forskningsfelt som inkluderer historie, kultur, språk, litteratur, mentalitet, tro og kunsthistorie.

middelalderkirke st. denis

Middelalderkirken St. Denis

Middelalderforskerne ved det Humanistiske fakultetet er ikke samlokalisert, men vi møtes jevnlig og samarbeider om ulike forskningsprosjekter. Forskerne fordeler seg over de fleste instituttene ved Det humanistiske fakultetet:

 • Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)
  • europeisk og skandinavisk middelalderhistorie
  • vikingtidens arkeologi
  • konserveringsstudier
 • Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)
  • norrøn filologi 
  • runer
 • Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
  • middelalderkunsthistorie
  • idéhistorie
  • latin
 • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 
  • fransk og tysk middelalderlitteratur.
 • Institutt for musikkvitenskap (IMV)
  • middelaldermusikk

Den årlige Sophus Bugge forelesningen

Relevante forskningsprosjekter

 

 

Publisert 10. juli 2019 15:40 - Sist endret 11. juli 2019 22:24