English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 4

Publisert 14. juni 2010 13:41

Med moderniteten ble dyr gjort til forskningsobjekter. Deres magi og tiltrekningskraft på oss mennesker har likevel ikke forsvunnet. Hvilken plass har dyreforskning innenfor humaniora i dag?