English version of this page

Studier

To studenter som ser på en skjerm. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Finn emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Oppbygning og gjennomføring av bachelorgraden

For å få mest utbytte av studiene bør du som ny bachelorstudent i medier og kommunikasjon ta emnene i 80-gruppen i den anbefalte rekkefølgen.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IMK.

Karrierevalg

Hva kan jeg jobbe med? Hvordan skape kontakt til arbeidslivet og hva ser egentlig arbeidsgiverne etter?

Masteroppgave på IMK

Her finner du mye informasjon om masteroppgaven på IMK. Både format, hvordan levere, om muntlig eksamen, veiledning, med mere. 

Nyhetsbrev for bachelorprogrammet og årsenheten

Her kan du lese nyhetsbrevet for bachelorprogrammet og årsenheten. 

Nyhetsbrevet oppdateres hver fredag så frem det er saker. 

Det sendes ut en beskjed hver fredag det oppdateres som feeder til Mine studier. 

Nyhetsbrev for masterprogrammene

Her kan du lese nyhetsbrevet for masterprogrammene. 

Nyhetsbrevet oppdateres hver fredag så fremt det er saker. 

Det sendes ut en beskjed hver fredag nyhetsbrevet oppdateres som feeder til Mine studier. 

Usikker på hva du kan jobbe med?

Lurer du på hva medievitere fra IMK jobber med? Er du usikker på hva du ønsker å jobbe med etter endte studier? Bli med i studentskyggeordningen!

Internasjonalt prosjektsemester

Dra ut i praksis som en del av masterløpet ditt ved å søke opptak til emnet JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk.

Et helt semester i relevant arbeidspraksis (30 studiepoeng). Sjekk oppbygging og gjennomføring på ditt program for å se om dette er mulig for deg. 

Studiekvalitet ved IMK

IMK er opptatt av at studentene får gode studietilbud. Hvert fjerde år produserer instituttet en større tilstandsrapport etter en mal utviklet av HF.

Emneevalueringer legges ut på emnesidene.

Praksis ved IMK

IMK er ett av instituttene ved Det humanistiske Fakultet som har praksis som en del av studieløpet.

Kontakt oss

Si fra!

Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.