2021 - Side 2

En mann gestikulerer med hender foran laptop og kvinne.
Publisert 15. jan. 2021 11:50

Med digital vaktmester og etableringen av førstelinje får HFs undervisere nå god støtte til digital og hybrid undervisning i starten av et nytt annerledessemester.