Aktuelle forskningssaker - Side 2

Publisert 2. mars 2015 10:04

Guro Nore Fløgstad har forsket på romanske språk og viser at visse typer språklig endring er langt mindre forutsigbare enn antatt.

Pass
Publisert 20. feb. 2015 11:06

Opplevelsen av å høre til i en nasjonal kultur følger ikke nødvendigvis bestemte mønstre. Annika B. Myhr har forsket på hvordan identitet er fremstilt i migrasjonslitteraturen.

Publisert 26. jan. 2015 15:55

Forskning på normal språkkompetanse og språkbruk kommer til nytte for de som arbeider med personer med språkvansker.

Publisert 3. okt. 2014 12:28

Professor i lingvistikk Monika Schmid kritiserer vestlige myndigheters bruk av språkanalyser til å avgjøre asylsøkeres opprinnelsessted. Hun mener det ikke er mulig å avgjøre hvilken opprinnelse en person har bare ved å analysere språket.

Publisert 16. sep. 2014 12:46

Einar Haugen Lecture tar opp et brennaktuelt tema: Er det riktig at lytteprøver av morsmålet til en asylsøker skal avgjøre om han får opphold?

Publisert 17. juli 2014 16:16

I sin nye bok viser Ellen Rees hvordan Peer Gynt i vår tid er blitt brukt av reiselivsnæringen, fjernsyn og av moderne forfattere.

Publisert 10. juli 2014 11:24

Amerikanorsk er mer robust enn antatt. I Midtvesten snakker etterkommere av norske immigranter i dag en særegen variant av østnorsk. Trass i de enorme avstandene, fins en felles dialekt.

Publisert 28. mai 2014 15:20

Små barn lærer ikke et andrespråk bare ved å være i barnehagen. Barnehagelæreren må legge til rette for språklæring.

Publisert 13. mars 2014 13:10

Ved utgangen av året vil 12-bindsverket som forteller historien om det norske ordforrådet være ferdig. Arbeidet med Norsk Ordbok har pågått i mer enn 80 år.

Publisert 20. des. 2013 11:24

Nordmenn og irer har mye til felles – en forhistorisk storhetstid, kolonialisering, fattigdom og emigrasjon. Også utviklingen av de to nasjonenes skriftspråk har mange paralleller.

Publisert 16. juli 2013 14:18

Hvor finner man det ”egentlige” Norge? På hytta, sier Ellen Rees. - I dag er hytta blitt så vanlig at ingen lenger spør seg hvor den kom fra, eller hva den betyr.

Publisert 16. mai 2013 09:36

Grunnlovsdagen ble et viktigere samlingspunkt etter 22. juli, viser en studie av skoleelevers 17. mai-taler (artikkel i Klassekampen).

Publisert 20. feb. 2013 14:35

Få ein dagleg dose av fyndige visdomsord med applikasjonen Dagens Aasens-ord.

Publisert 20. feb. 2013 14:15

Hva skal til for at studentene gjennomfører studiene sine? Studieretningen for Litteraturformidling har kanskje noen av svarene.

Publisert 7. feb. 2013 13:19

Mer enn 1600 ord. Alle systematisert. En ny database utviklet ved Humanistisk fakultet kan bli et unikt verktøy for logopeder, lingvister, psykologer og pedagoger.

Publisert 12. nov. 2012 15:29

Center for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing) får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Senteret skal fremskaffe ny kunnskap om de språklige konsekvensene av globalisering.

Publisert 17. okt. 2012 09:22

Hvorfor har polsk lavere status enn engelsk?  

Publisert 11. sep. 2012 13:48

I den nye versjonen av Nynorskordboka har alle ord fått ordklasse og eget bøyningsskjema. Bøyningsformene er i samsvar med den nye rettskrivingen.

Publisert 29. aug. 2012 13:40

Mikael Males bryter med konvensjonelle forskningsmetoder i sin avhandling om norrøn mytologi. Belønningen er H.M. Kongens gullmedalje.

Publisert 18. juni 2012 09:09

Kollegaer med et godt innarbeidet samarbeid utvikler felles kommunikasjon hvor språk, gestikulering og blikkontakt kan minne om den vi ser hos ektefeller.

Publisert 27. feb. 2012 14:19

Mye europeisk litteratur ble oversatt til norrønt i middelalderen. - Det ga oss en rik flora av tekster som forskerne har vært altfor lite interessert i, sier Karl G. Johansson. - Litteraturhistorien må endres.

Publisert 22. feb. 2012 10:38

- Norske barn mener personer med brun hudfarge i bildebøker kommer fra et annet land. Personer med hvit hudfarge oppfattes som norske – selv når det ikke er sånn.

Publisert 15. feb. 2012 09:24

Afasi, stamming, alzheimers sykdom, downs syndrom. Alle er diagnoser som kan gjøre det vanskelig for dem som er rammet å uttrykke seg. 15. februar lanserte HF nettsider som skal gi informasjon til fagfolk og pårørende om ulike typer språkvansker. 

Publisert 19. jan. 2012 14:11

Funksjonshemming må omtales på en mer nyansert måte, mener forsker Jan Grue.

Publisert 8. des. 2011 13:05

Det spriker i norske læreres vurderinger av elevers skriveferdigheter. Sammen med språkforskere skal det det nå utvikles felles normer og mål.