Aktuelle forskningssaker - Side 2

Publisert 22. juni 2015 10:09

Elevar som går ut av fjerde klasse kan skrive som sjetteklassingar viss dei får den rette opplæringa, ifølgje storsatsinga Normprosjektet. Nøkkelfaktorar er klare forventningar til tekstkvalitet og individuelt tilpassa undervising.

Publisert 3. okt. 2014 12:28

Professor i lingvistikk Monika Schmid kritiserer vestlige myndigheters bruk av språkanalyser til å avgjøre asylsøkeres opprinnelsessted. Hun mener det ikke er mulig å avgjøre hvilken opprinnelse en person har bare ved å analysere språket.

Publisert 17. juli 2014 16:16

I sin nye bok viser Ellen Rees hvordan Peer Gynt i vår tid er blitt brukt av reiselivsnæringen, fjernsyn og av moderne forfattere.

Publisert 10. juli 2014 11:24

Amerikanorsk er mer robust enn antatt. I Midtvesten snakker etterkommere av norske immigranter i dag en særegen variant av østnorsk. Trass i de enorme avstandene, fins en felles dialekt.

Publisert 13. mars 2014 13:10

Ved utgangen av året vil 12-bindsverket som forteller historien om det norske ordforrådet være ferdig. Arbeidet med Norsk Ordbok har pågått i mer enn 80 år.

Publisert 20. des. 2013 11:24

Nordmenn og irer har mye til felles – en forhistorisk storhetstid, kolonialisering, fattigdom og emigrasjon. Også utviklingen av de to nasjonenes skriftspråk har mange paralleller.

Publisert 16. juli 2013 14:18

Hvor finner man det ”egentlige” Norge? På hytta, sier Ellen Rees. - I dag er hytta blitt så vanlig at ingen lenger spør seg hvor den kom fra, eller hva den betyr.

Publisert 20. feb. 2013 14:35

Få ein dagleg dose av fyndige visdomsord med applikasjonen Dagens Aasens-ord.

Publisert 7. feb. 2013 13:19

Mer enn 1600 ord. Alle systematisert. En ny database utviklet ved Humanistisk fakultet kan bli et unikt verktøy for logopeder, lingvister, psykologer og pedagoger.

Publisert 12. nov. 2012 15:29

Center for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing) får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Senteret skal fremskaffe ny kunnskap om de språklige konsekvensene av globalisering.

Publisert 11. sep. 2012 13:48

I den nye versjonen av Nynorskordboka har alle ord fått ordklasse og eget bøyningsskjema. Bøyningsformene er i samsvar med den nye rettskrivingen.

Publisert 18. juni 2012 09:09

Kollegaer med et godt innarbeidet samarbeid utvikler felles kommunikasjon hvor språk, gestikulering og blikkontakt kan minne om den vi ser hos ektefeller.

Publisert 27. feb. 2012 14:19

Mye europeisk litteratur ble oversatt til norrønt i middelalderen. - Det ga oss en rik flora av tekster som forskerne har vært altfor lite interessert i, sier Karl G. Johansson. - Litteraturhistorien må endres.