Sakskart og protokoller - Side 2

Publisert 1. juli 2020 14:03

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Inger Østenstad, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 26. mai 2020 13:43

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen.

Forfall: Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Heidi Ekstrand (tom. S 2/4/20) Karina Kleiva (ref).

Publisert 27. apr. 2020 17:04

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 17. mars 2020 08:42

Instituttstyremøtet ble gjennomført som videokonferanse via Microsoft Teams pga stengt universitet. Møtet varte fra kl. 12.15-13.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Forfall: Jon Arild Olsen

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 12. des. 2019 09:45

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Herman Gabrielsen.

Andre: Heidi Ekstrand (tom. S 4/7/19), Karina Kleiva (ref).

Forfall: Silje S. Alvestad

Publisert 12. nov. 2019 14:55

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Silje S. Alvestad, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Herman Gabrielsen.

Andre: Christian Janss (under diskusjonssak 1 og 2), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 15. okt. 2019 11:44

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Herman Gabrielsen.

Forfall: Silje S. Alvestad og vara.

Andre: Greta Holm (tom. D 1/5/19), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Gjertrud F. Stenbrenden forlot møtet under behandlingen av S 3/5/19.

Publisert 3. sep. 2019 11:27

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 13.50.

Til stede: Karen Gammelgaard, Claudia Lingscheid, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Elise Margarethe Lystad (gikk kl. 13.45).

Forfall: Jon Arild Olsen og vara.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 27. mai 2019 16:42

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Håkon Thyness Reutz og Tora Valderhaug Bell.

Andre: Mons A.F. Vedøy (tom. O-sak 1), Heidi Ekstrand, Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 30. apr. 2019 16:34

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide.

Andre: Tina Skouen, Christian Janss, Mons A.F. Vedøy, Johan Schimanski (fra kl. 12.45), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Forfall: Håkon Thyness Reutz og Tora Valderhaug Bell.

 

Publisert 4. feb. 2019 15:05

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Inger Birgit Østenstad, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Håkon Thyness Reutz og Tora Valderhaug Bell.

Andre: Heidi Ekstrand, Karina Kleiva (ref).