Sakskart og protokoller - Side 2

Publisert 15. des. 2020 09:42

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 13.  

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård. Atle Libæk Wold forlot møtet under behandlingen av S 3/10/20.

Andre: Christine Meklenborg Nilsen, Alexandra Anna Spalek, Geir Uvsløkk, Anne Birgitte Rønning Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). 

Publisert 30. nov. 2020 16:44

Avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Kristin Bech, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Heidi Ekstrand (fikk talerett til S 2/9/20), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). Tilhørere: Christine Meklenborg Nilsen, Alexandra Anna Spalek, Anne Birgitte Rønning, Pål Kolstø.

Publisert 27. okt. 2020 08:34

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius (forlot møtet under sak S4/8/20 pga inhabilitet), Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Inger Østenstad, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Felicia Rolf og Torje Knausgård.

Andre: Heidi Ekstrand (talerett under de to økonomi-sakene) og Jacob Thaisen. Begge forlot møtet under behandlingen av sakene unntatt offentlighet. Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 21. sep. 2020 16:27

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Karin Kukkonen (gikk etter sak S 2/7/20), Nils Axel Nissen (forlot møtet under behandlingen av S 3/7/20), Karina Kleiva (ref).

Publisert 25. aug. 2020 14:05

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 13.20.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 1. juli 2020 14:03

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Inger Østenstad, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 26. mai 2020 13:43

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen.

Forfall: Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Heidi Ekstrand (tom. S 2/4/20) Karina Kleiva (ref).

Publisert 27. apr. 2020 17:04

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 17. mars 2020 08:42

Instituttstyremøtet ble gjennomført som videokonferanse via Microsoft Teams pga stengt universitet. Møtet varte fra kl. 12.15-13.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Forfall: Jon Arild Olsen

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).