Eksamensoppgaver og sensorveiledninger for IMKs emner / Past exam tasks and examiners guidelines

På denne siden finner du tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger for emner på IMK.

Sensorveiledningen publiseres kort tid etter at sensuren offentliggjøres i Studentweb.  

* * *

Here you will find past exam tasks and examiner guidelines for the courses at the IMK. The examiner guidelines are normally published shortly after the exam results are made available in the StudentWeb.

Vår 2020 / Spring 2020

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

Høst 2019 / Autumn 2019

 

EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter

JOUR4000/MEVIT4000 - Master’s thesis seminar for journalism/media studies

JOUR4200- Theoretical Perspectives in Journalism Studies

JOUR4900- Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

MEVIT1010- Medieanalyse: Tekst og fortolkning

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT2610- Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT3520 - Mediated Faces and Identities

MEVIT3526 - Alternativ Film

MEVIT3510/4510 - Medieestetikk

MEVIT4319 - Political communication: The Nordic context

MEVIT4320 - Political Communication: Opinion Processes and Influence

MEVIT4326 - Strategisk kommunikasjon i samfunnet 

MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

MEVIT4700 -Screen Histories and Theories

Vår 2019 / Spring 2019

 

ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse

EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid

MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk

MEVIT2110 - Medie- og kulturteori

MEVIT2532 - Filmhistorie

MEVIT2600 - Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

MEVIT3427/JOUR4427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens

MEVIT3540/MEVIT4540 - Bildedannelse - et universitet av bildemedier

MEVIT3810 – Gruppeprosjekt - medievitenskap

MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

MEVIT4323 - Immigration Debates in the Nordic Public Sphere

MEVIT4800 - Methods in Media and Journalism Research

MEVIT4834 - Textual Analysis in Media Studies

Høst 2018 / Autumn 2018

 

ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon

EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse

MEVIT2610 -Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT3526 - Alternativ film

MEVIT335/4350 - Media and Politics

MEVIT3510/4510 - Medieestetikk

MEVIT3515/4515 - Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam: 

JOUR4200 - Journalistforskning - teoretiske perspektiver

JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

MEVIT4000/JOUR4000 - Master’s thesis seminar for media studies/Master's thesis seminar for journalism

MEVIT4110 - Nordic Media in an International Perspective

MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

MEVIT4614 - Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship?

MEVIT4320 - Politisk kommuniaksjon: Makt og opinionsprosesser

MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon

Våren 2018 / Spring 2018

Høsten 2017 / Autumn 2017

 

Publisert 4. des. 2018 13:35 - Sist endret 31. mars 2020 16:16