Eksamensoppgaver og sensorveiledninger for IMKs emner / Past exam tasks and examiners guidelines

På denne siden finner du tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger for emner på IMK.

Sensorveiledningen publiseres kort tid etter at sensuren offentliggjøres i Studentweb.  

* * *

Here you will find past exam tasks and examiner guidelines for the courses at the IMK. The examiner guidelines are normally published shortly after the exam results are made available in the StudentWeb.

Vår 2019 / Spring 2019

 

ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse

MEVIT2110 - Medie- og kulturteori

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

MEVIT3427/JOUR4427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens

MEVIT4323 - Immigration Debates in the Nordic Public Sphere

Høst 2018 / Autumn 2018

 

ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon

EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse

MEVIT2610 -Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT3526 - Alternativ film

MEVIT335/4350 - Media and Politics

MEVIT3510/4510 - Medieestetikk

MEVIT3515/4515 - Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam: 

JOUR4200 - Journalistforskning - teoretiske perspektiver

JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

MEVIT4000/JOUR4000 - Master’s thesis seminar for media studies/Master's thesis seminar for journalism

MEVIT4110 - Nordic Media in an International Perspective

MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

MEVIT4614 - Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship?

MEVIT4320 - Politisk kommuniaksjon: Makt og opinionsprosesser

MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon

Våren 2018 / Spring 2018

Høsten 2017 / Autumn 2017

 

Publisert 4. des. 2018 13:35 - Sist endret 20. mai 2019 10:48