Eksamensoppgaver og sensorveiledninger for IMKs emner / Past exam tasks and examiners guidelines

På denne siden finner du tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger for emner på IMK.

Sensorveiledningen publiseres kort tid etter at sensuren offentliggjøres i Studentweb.  

* * *

Here you will find past exam tasks and examiner guidelines for the courses at the IMK. The examiner guidelines are normally published shortly after the exam results are made available in the StudentWeb.

Høst 2018 / Autumn 2018

 

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse

MEVIT2610 -Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT3526 - Alternativ film

MEVIT4614 - Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship?

MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon

Våren 2018 / Spring 2018

Høsten 2017 / Autumn 2017

 

Publisert 4. des. 2018 13:35 - Sist endret 12. des. 2018 12:42